İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

1. Ünite Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A

Beslenme

B

Sevgi ve saygı

C

Duyarlılık

D

Dayanışma

2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?

A

Çalışkan olmak

B

Özgür olmak

C

Zengin olmak

D

İnsan olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

A

Odasını düzenli tutmak

B

Okula zamanında gitmek

C

Bir işte çalışmak

D

Okul eşyalarını özenli kullanmak

4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?

A

Kişi dokunulmazlığı

B

Özel hayatın gizliliği

C

Konut dokunulmazlığı

D

Haberleşme özgürlüğü

5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?

A

Sınırlı olması

B

Dokunulmaz olması

C

Devredilmez olması

D

Vazgeçilmez olması

6. "Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kendi iradesiyle karar vermesini ifade eden kavramdır."
Açıklaması verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hak

B

Özgürlük

C

Sorumluluk

D

Tutum

7. Fulya hastalandığında ailesi tarafından Aile Sağlığı Merkezine götürülür. Bu durum onun, hangi hakkına saygı duyulduğunu göstermektedir?

A

Barınma

B

Beslenme

C

Eğitim

D

Sağlık

8. Bireylerin istediği dini inancı seçmesi ve o dinin gereklerini özgürce yaşabilmesi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?

A

Sağlık hakkı

B

Seçme-seçilme hakkı

C

Basın özgürlüğü

D

Din ve vicdan özgürlüğü

9. “Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.”
Yukarıda tanımı verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yaşama hakkı

B

Eğitim hakkı

C

Özel hayatın gizliliği hakkı

D

Seçme ve seçilme hakkı

10. "Amerika'da ırkçılık karşıtı gösteriler sonunda 1964'te “Sivil Haklar Yasası” çıktı. 1965'te “Oy Verme Hakkı Yasası” hazırlandı. Böylece siyahlar, oy verme hakkını elde ettiler. "
Yukarıda ifadeye göre Amerika'da yaşayan siyah tenli insanlar 1964'ten önce hangisine sahip değillerdi?

A

Çalışma Hakkı

B

Mülk sahibi olma hakkı

C

Eğitim hakkı

D

Seçme seçilme hakkı