İNSAN HAKLARI VE YUTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

1. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur

D

Y

2. Çocukların oyun oynama hakları vardır.

D

Y

3. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır

D

Y

4. Çocuklar anne babalarının izni ile ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir

D

Y

5. Haklarımız anayasa ile devlet tarafından güvence altına alınmıştır.

D

Y

6. Zengin insanların hakları daha fazladır.

D

Y

7. Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir

D

Y

8. Katılmadığımız bir öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.

D

Y

9. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.

D

Y

10. Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

D

Y