İNSAN OLMAK

BEN İNSANIM

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır. İnsan; diğer canlılar gibi çoğalır, solunum yapar, beslenir, büyür, hareket eder, yaşlanır ve ölür. Ancak insanı diğer canlılardan ayıran özellikler de vardır. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler şunlardır:
◆ İnsan düşünebilen bir canlıdır.
◆ İnsan sosyal bir canlıdır.
◆ İnsan duygusal bir varlıktır.

Haklarımız
Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne hak denir. İnsanlar doğuştan birtakım haklara sahiptir. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel ve vazgeçilmez olan bu haklara insan hakları denir. İnsanlar, çok uzun yıllardan beri haksızlıklarla mücadele etmişlerdir. Bu haksızlıkları ortadan kaldırmak ve birlikte daha mutlu yaşamak için bazı kurallar koymuşlardır. Bu kurallar sayesinde insanların sahip olduğu haklar korunma altına alınmıştır. Temel haklarımızın özellikleri:
1 Vazgeçilmez,
2 Devredilmez,
3 Dokunulmaz olmasıdır.

İnsan hakları kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkesi kapsayan haklardır.

Sahip olduğumuz haklar:
• Yaşama Hakkı
• Vatandaşlık Hakkı
• Sağlık Hakkı
• Eğitim Hakkı
• Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
• Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı
• Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı
• Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Tüm insanlar doğar doğmaz bu temel haklara sahiptir. Dil, din, ırk, cinsiyet, zenginlik ayrımı gözetilmez.
Eğitim hakkımızı kullanarak diğer tüm haklarımızın neler olduğunu öğrenir ve onları kullanma konusunda bilinçleniriz. Eğitim haklarını gerektiği gibi kullanamayan bireyler, diğer haklarından haberdar olma ve onları kullanma konusunda sorunlar yaşayabilir.

Çocuk Hakları
Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi birtakım haklara sahiptir. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler, çocukların haklarını koruyup gözeteceklerine söz vermişler ve “Çocuk Hakları Sözleşmesi” adında bir sözleşme imzalamışlardır. Bu Sözleşme’ye göre 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edildiği için 20 Kasım tüm dünyada “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanır.
Çocuk olarak haklarımızı bilmeli ve kullanmalıyız. Yetişkinler, çocukların yaşamını tehlikeye atacak hiçbir davranışta bulunmamalıdır. Her çocuğun bedeni kendisine özeldir, dolayısıyla anne ve babaları başta olmak üzere kimse çocukların bedenine izinsiz dokunamaz. Kimse, çocukların fotoğraflarını onların izni olmadan sosyal medyada ya da farklı yerlerde paylaşamaz.
Çocuklar düşüncelerini istedikleri gibi dile getirebilir. En yakınlarının bile çocukları bir işte çalıştırmaya hakkı yoktur. Devletler, çocukları korumak için hak ihlallerine karşı tedbirler alır. Hastalandıklarında çocukların tedavi görme hakları vardır. Devletler, çocuklara eğitimi ücretsiz kılmak ve çocukların eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Çocuklar dinlenme, sanat ve spor gibi etkinliklere katılabilir, eğlenerek öğrenebilirler. Bu çocukların en doğal hakkıdır.
vvv