Notunuz: 0 /100

1. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları sürükleyerek uygun olan kelimeler ile doldurunuz.

anayasa temel haklar korunmaya duygusal yetişkinler

Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler olarak adlandırılır.

Temel haklarımız ile güvence altına alınmıştır.

Küçük yaştaki çocuklar temel ihtiyaçlarını yardımıyla karşılayabilirler.

Çocuklar bedensel ve zihinsel bakımdan özel güvence ve ihtiyaç duyarlar.

İnsanı hayvanlardan ayıran en önmeli özellikler düşünebilen, sosya ve bir canlı olmasıdır.

2. Boşlukları sürükleyerek uygun olan kelimeler ile doldurunuz.

hak devredilemez ifade özgürlüğü eşit çocuk

Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne denir.

Temel haklarımız bir başka kişiye

Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından doğarlar.

Her insan on sekiz yaşına kadar olarak kabul edilir.

Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz hakkımızdır.