İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

2. Ünite Testi

1. “Herhangi bir koşulla sınırlanma ya da zorlanmaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranmadır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hak

B

Özgürlük

C

Sorumluluk

D

Karar

2. Hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A

beden sağlığımızı korumak

B

kendimizi bedenen ve zihnen geliştirmek

C

Zamanımızı etkili ve verimli kullanmak

D

Aile bireylerine saygılı olmak

3. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz?

A

Doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırsak

B

Doğal, tarihî ve kültürel varlıkları tanıtırsak

C

Zarar görmüş veya hasta bir hayvanı tedavi ettirirsek

D

Çevrenin düzenli ve temiz olmasını sağlarsak

4. Hasta olduğu halde hastaneye gidemeyen ve buna bağlı olarak da tedavi olamayan bir çocuk hangi hakkını kullanamamış olur?

A

Sağlık hakkı

B

Eğitim hakkı

C

Özel hayatın gizliliği hakkı

D

Barınma hakkı

5. Bireyler haksızlığa uğradığı zaman aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A

Küsmek

B

Öfkelenmek

C

Uzlaşmak

D

Neşelenmek

6. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?

A

Başarılarını takdir etmek

B

Dedikodusunu yapmak

C

Saygı duymak

D

Sırlarını başkaları ile paylaşmamak

7. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Kavga etmek

B

Anlaşma sağlamak

C

Yasal yollara başvurmak

D

İnsan hakları kuruluna başvurmak

8. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?

A

Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak

B

Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak

C

İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak

D

Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak

9. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?

A

Okul meclisler

B

Kamu Denetçiliği Kurumu

C

Hastaneler

D

İl ve ilçe insan hakları kurulları

10. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?

A

Güven

B

Mutluluk

C

Değersizlik

D

Sevinç