İNSAN HAKLARI VE YUTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

2. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Bağımsızlık, hak ve özgürlüklerimizi kullanmak için önemlidir.

D

Y

2. Hak ve özgürlükler ile ilgili sorunların tamamında bir kurumdan yardım almam gerekir.

D

Y

Hak ve özgürlükler ile ilgili sorunların tamamında bir kurumdan yardım almamız gerekmez, bazı durumlarda konuşarak sorunları kendiniz çözmeniz gerekir.

3. Sadece kendime ve sevdiklerime karşı sorumluluklarım vardır.

D

Y

Sadece kendime ve sevdiklerime karşı değil, içinde yaşadığımız topluma, çevreye, ailemize, okulumuza ve arkadaşlarımıza karşı da sorumluluklarımız vardır.

4. Çocuk Hakları Sözleşmesi; din, dil, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeden bütün çocukları kapsamaktadır

D

Y

5. Bütün insanlar, büyüdükçe birtakım haklara sahip olurlar.

D

Y

Bütün insanlar, doğuştan birtakım haklara sahiptir, haklara kavuşmak için büyüyüp yetişkin olmak gerekmez.

6. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.

D

Y

7. İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.

D

Y

8. Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlal edilmesidir.

D

Y

9. Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.

D

Y

10. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız

D

Y