İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

3. Ünite Testi

1. İnsanların farklı özelliklere sahip olması toplumu nasıl etkiler?

A

Toplumda huzursuzluk ve isyan çıkar.

B

Herkes aynı özelliklere sahip olmak ister.

C

İnsanlar arasında birlik beraberlik olmaz.

D

Toplum farklı yönlerden zenginleşir.

2. Toplumdaki bireylerin eşit haklara sahip olduğunu söyleyen ve bu hakları garanti altına alan en önemli unsur hangisidir?

A

Anayasa

B

Tapu senedi

C

Diploma

D

Kimlik Belgesi

3. Eşitlik ve adaletin sağlandığı ülkede aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A

İnsanlar mutlu ve özgürdür.

B

Hak ve özgürlüklere saygı vardır.

C

İnsanlar birlik ve beraberlik içinde yaşar.

D

Toplumda düzensizlik vardır.

4. İnsanlar, eşitlik ve adaletin olmadığı bir toplumda nasıl davranırlar?

A

Heyecanlı

B

Neşeli

C

Kaygılı

D

Huzurlu

5. Aşağıdakilerden hangisi adaletli bir insanın özelliği değildir?

A

İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak

B

İnsanların haklarına saygı göstermek

C

İnsanlara eşit davranmak

D

İnsanların haklarını korumak

6. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?

A

Ahmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.

B

Çağrı Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.

C

Zeliha Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.

D

Hale Hanım hastalandığı zaman hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

7. "Toplum içinde yaşamak insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir zorunluluktur."

Aşağıdakilerden hangisi insanların toplum yaşamında karşılaşabileceği olumsuz durumlardan biri değildir?

A

Anlaşmazlık

B

Haksızlık

C

Dayanışma

D

Adaletsizlik

8. "4/A sınıfı öğrencileri serbest oyun etkinliği yapacaktır. Ancak tek bir top vardır ve kızlar voleybol, erkekler de yakan top oynamayı istemektedir. Bu nedenle kızlarla erkekler arasında anlaşmazlık ortaya çıkmıştır."

Yukarıdaki durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A

Anlaşmazlık olduğunda yapabilecek bir şey yoktur.

B

Kızlar haklıdır. Çünkü voleybolu herkes sever.

C

Erkekler haklıdır. Çünkü yakan top daha eğlencelidir.

D

Her iki taraf da kendi açılarından haklı olduğu için taraflar uzlaşmaya çalışmalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi sorunları barışçıl yollarla çözmemizi engeller?

A

Uzlaşmak

B

İkna etmek

C

Empati kurmak

D

Şiddet göstermek

10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi uzlaşma değil çatışma yaratır?

A

Ön yargılı olmak.

B

Farklı düşüncelere saygılı olmak.

C

Karşımızdakini anlamaya çalışmak.

D

Hoşgörülü olmak.