İNSAN HAKLARI VE YUTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

3. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. İnsanların farklı özelliklerine saygı duymadan uyum içerisinde yaşayabiliriz.

D

Y

2. Yasalar toplumdaki eşitsizliği ve eşitsizliği önlemek için yapılır.

D

Y

3. Her birey kanun önünde haklarını arayabilir.

D

Y

4. Adalet, insani değerlerden biridir.

D

Y

5. Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.

D

Y

6. Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.

D

Y

7. Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar artar.

D

Y

8. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.

D

Y

9. Arkadaşımın zengin olan babasının kırmızı ışıkta durmasına gerek yoktur.

D

Y

10. Fiziksel özelliklerimiz her zaman birbirine benzer.

D

Y