Notunuz: 0 /100

3. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

ayrımcılık eşit güven haksızlıklar adil

Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı yapılamaz.

Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde haklara sahiptir.

Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda duygusu artar.

Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda engellenir.

İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için devletin eşit ve bir düzen kurması gerekir.