İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

4. Ünite Testi

1. Olumsuz bir durum karşısında hangisini yaparsak arkadaşımızın üzüntüsünü daha iyi anlayabiliriz?

A

Uzlaşı

B

Empati

C

İletişim

D

Sinirlenme

2.
I. Doğru iletişim kurmak
II. Empati yapmak
III. Uzlaşı sağlamak için çaba göstermek

Anlaşmazlık durumlarında yukarıdakilerden hangilerini yapmalıyız?

A

I-II

B

I-III

C

II-III

D

I-II-III

3. Anlaşmazlıkların en önemli nedeni nedir?

A

İyi iletişim kuramamak

B

Bencilce düşünmek

C

Saygılı olmamak

D

Ön yargılı olmak

4. Üzerinde tartışılan bir konu hakkında neye ihtiyaç duyulur?

A

İtiraz etmeye

B

Uzlaşı yapmaya

C

Koşulsuz kabullenmeye

D

Fikrinde ısrarcı olmaya

5. Hangi konuda uzlaşıya gerek yoktur?

A

Hangi ışıkta karşıya geçebileceğimizi belirlerken

B

Arkadaşımızla birlikte gideceğimiz sinemaya karar verirken

C

Okulumuza hangi vasıtayla geleceğimizi düşünürken

D

Dışarıda giyeceğimiz kıyafete karar verirken

6. Hangisi anlaşmazlık yaşayan bireylerde görülen bir durumdur?

A

İletişime açık

B

Mutlu

C

Düşünceli

D

İletişime kapalı ve kızgın

7. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?

A

Sorunu görmezden gelmek

B

Karşımızdakini dinlememek

C

Empati kurmak

D

Taraflı davranmak

8. Aşağıdakilerden hangisi “uzlaşı” nın doğru tanımıdır?

A

Sorunları şiddetle de olsa çözüme ulaştırmaktır.

B

Kimseyi dinlemeyip kendi bildiğimizi yapmaktır.

C

Ortak bir çözüm yolunda birleşmektir.

D

Karşı tarafın kendi önerimizi kabul etmesini sağlamaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?

A

Saygılı olmak

B

Açık fikirli olmak

C

İş birliğine açık olmak

D

Sabit fikirli olmak

10. Hangisi uzlaşı sürecinin aşamalarından biri değildir?

A

Problemin ne olduğunu belirlemek

B

Karşımızdakinin düşünce ve duygularını anlamak

C

Arabulucu ayarlamak

D

Birlikte çözüm önerileri geliştirmek