İNSAN HAKLARI VE YUTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

4. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Biriyle anlaşmazlık yaşadığımızda olaya kendi bakış açımız ile bakmalıyız.

D

Y

2. Birden fazla görüşün olduğu durumlarda uzlaşıya başvurulur.

D

Y

3. Empati yapmak, karşımızdaki insanın neler hissettiğini anlamamızı sağlar.

D

Y

4.Sorunları çözmek için diğer görüşleri dinlemeye gerek yoktur.

D

Y

5. İletişim kurmazsak sorunları çözemeyiz ve mutsuz oluruz.

D

Y

6. Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır

D

Y

7. Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.

D

Y

8. Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.

D

Y

9. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.

D

Y

10. Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

D

Y