İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

5. Ünite Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?

A

Zil çalınca derse girmem

B

Yeşil ışıkta karşıya geçmem

C

Kantinde arkadaşımın sırasını beklemeden öne geçmem.

D

Derste parmak kaldırarak konuşmam.

2. Kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek bir durum değildir?

A

Toplumsal uyum artar.

B

Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir

C

Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.

D

Adalet ve toplumsal eşitlik kaybolur

3. "Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır." Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?

A

Yazılı kurallar

B

Yazılı olmayan kurallar

C

Kanunlar

D

Yönetmelikler

4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?

A

Büyüklerimize karşı saygılı olmak

B

On sekiz yaşında oy kullanmak

C

Konuşan birinin sözünü kesmemek

D

Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

5. ‘’Seda’nın okulunda kız öğrencilerin okul bahçesinde bütün teneffüslerde oyun oynamalarına izin verilirken, erkek öğrencilerin sadece 20 dakikalık teneffüste oyun oynamalarına izin verilmektedir.’’
Bu okulda kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A

Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.

B

Adaletli bir uygulama söz konusudur.

C

Öğrenciler arasında ayrım yapılmaktadır.

D

Öğrenciler arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

6. Aşağıdakilerden hangisi kuralların özelliklerinden biridir?

A

Belirsizliği artırır.

B

Bazı kısıtlamalar getirebilir.

C

Düzensizliğe yol açar.

D

Dünyanın her yerinde aynıdır.

7. Yazılı olmayan kurallara uyulmadığı zaman kişi nasıl bir yaptırımla karşılaşır?

A

Hapis cezası

B

Para cezası

C

Kınama

D

Vatandaşlıktan çıkarılma

8. "Mert, insanlara karşı hoşgörülü davranan iyimser bir öğrencidir. İnsanlara yardımcı olmaya çalışır, verdiği sözleri tutar ve yeri geldiğinde özür dilemesini bilir. Mert, bu davranışlarıyla örnek bir öğrencidir."
Mert, böyle davranarak hangi kuralları yerine getirmiş olur?

A

Ahlak kuralları

B

Trafik kuralları

C

Okul kuralları

D

Aile kuralları

9. Kurallara uyan bir toplum hangi özelliğe sahiptir?

A

Adaletsizlik vardır.

B

Suç oranı fazladır.

C

Topluma düzen hakimdir.

D

Karmaşa yaşanır

10. İnsan hak ve özgürlüklerini devlet ve toplumun geleceği açısından güvence altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hukuk kuralları

B

Görgü kuralları

C

Dini kurallar

D

Okul kuralları