İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

6. Ünite Testi

1. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar. Hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?

A

Devlet

B

Sivil toplum kuruluşları

C

Yeşilay

D

AFAD

2. Aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A

Çevresine karşı duyarlıdır.

B

Sorumluluklarını yerine getirir.

C

Toplumda kural koyucudur.

D

Haksızlığa uğradığında hakkını arar.

3. Hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

A

Toplumun huzur ve refahını sağlamak.

B

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak.

C

Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak.

D

Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak.

4. Hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?

A

Adaleti sağlamak

B

Seyahat etmek

C

Vergi vermek

D

Güvenliği sağlamak

5. Hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?

A

Millî Eğitim Bakanlığı

B

Sağlık Bakanlığı

C

Mehmetçik Vakfı

D

Ekonomi Bakanlığı

6. Zulüm ve baskı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilere …………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A

Yurttaş

B

Devlet

C

Mülteci

D

Haymatlos

7. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan ya da başka nedenlerle vatansız kalan kişilere …………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A

Yurttaş

B

Haymatlos

C

Devlet

D

Mülteci

8. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

A

Toplumun huzur ve refahını sağlamak

B

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak

C

Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak

D

Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

9. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşlarının özelliklerinden biridir?

A

Kâr etmek gibi bir amaçları yoktur.

B

Her konudan sorumludurlar.

C

Yöneticilerine yüksek maaş verirler.

D

İş birlikli çalışmalardan kaçınırlar.

10. Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaş özelliklerinden değildir?

A

Duyarlı olmak

B

Haklarını bilmek ve gözetmek

C

Eleştirmek ve sorgulamak

D

Bencil olmak