İNSAN HAKLARI VE YUTTAŞLIK

Notunuz: 0 /100

6. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.

D

Y

2. Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.

D

Y

3. Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.

D

Y

4. Her toplumda aynı kurallar geçerlidir.

D

Y

5. Aktif yurttaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlıdır.

D

Y

6. Oy kullanmak yurttaşlık sorumluluklarımızdan biridir.

D

Y

7. Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.

D

Y

8. Yeşilay bir devlet kurumudur.

D

Y

9. Seçimlere katılmak yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.

D

Y

10. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak bir yasal bir zorunluluktur.

D

Y