FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

1. Ünite Testi

1. Fosillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini tam olarak söyleyemeyiz?

A

Fosillerin kan, deri, tüy gibi yumuşak kısımları yok olmuştur.

B

Fosillerin yaşı bilim insanlarınca tam olarak hesaplanabilir.

C

Fosillerin boynuz, kabuk, diş gibi kemiksi ve sert kısımları korunarak günümüze ulaşmıştır.

D

Fosillerin kum ve çamur tabakaları ile kaplanarak taşlaşması korunmasını sağlamıştır.

2. "Bazı kayaçlar sanayide ve günlük hayatta çok kullanıldığı için ekonomik olarak değerlidir. Bu kayaçlara maden denir."

Aşağıdaki maddelerden hangisi bir madenden elde edilmiş bir ürün değildir?

A

Defter

B

Cam

C

Araba lastiği

D

İnşaat demiri

3.
I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi.
II Dünya'nın güneşin etrafında dönmesi

Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A

I nolu olay sonrası gece-gündüz oluşur.

B

II nolu olay Dünya'nın yörüngesi etrafında gerçekleşir.

C

II nolu olay sonrası mevsimler oluşur.

D

I nolu olay gerçekleşmesi 365 gün 6 saat sürer.

4. 23 Eylül tarihi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A

Kuzey yarımkürede kış yaşanır.

B

En uzun gecedir.

C

Gece-gündüz eşitliği vardır.

D

En kısa gece yaşanır.

5."Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumun sonucudur?

A

Kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.

B

Ülkemizin doğusunda güneş doğarken batısında henüz karanlıktır..

C

Gece gündüz eşitliği yaşanır.

D

Mevsimler meydana gelir.

6. Yukarıdaki görselde anlatılan doğa olayı gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır.

A

Güneşin doğudan doğarak, batıdan batması.

B

Sıcak ve soğuğun etkisi

C

Akarsu ve yağmurların etkisi

D

Bitki kökleri

7.
I. Çamur yavaş yavaş sertleşerek kayaya dönüşüyor ve kemikler taşlaşıyor.
II. Sonra da iskeleti çamur veya kum tabakaları tarafından çevreleniyor.
III. Bir dinozor ölüyor. Eti başka hayvanlarca yeniliyor veya doğal süreç içinde çürümeye yüz tutuyor.
IV. Zamanla kaya aşınmaya başlayınca kalıntılar ortaya çıkıyor.

Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre sıralanışı hangisidir?

A

I, III, II, IV

B

III, II, I, IV

C

I, IV, III, II

D

III, I, IV, II

8. 21 Aralık tarihi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A

Gece gündüz eşittir.

B

Kuzey yarım kürede yaz yaşanır.

C

Güney yarım kürede kış yaşanır.

D

Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır

9. Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi ne olurdu?

A

Dünya'nın bir tarafı hep gece, diğer yarısı gündüz olurdu.

B

Mevsimler meydana gelmezdi.

C

Her yerinde hep aynı mevsim yaşanırdı.

D

Dünyada ısı değişimi olmadığından birçok bitki ve hayvan nesli tükenirdi.

10. Ülkemizde en çok Zonguldak’ta çıkarılır. Daha çok ısınma ve enerji üretiminde kullanılır. Kara elmas da denir.

Yukarıda bahsedilen maden hangisidir?

A

Bor

B

Kömür

C

Demir

D

Altın

11."Kayaçlar ve taşlar ısı, sıcaklık, rüzgâr, yağmur, akarsu ve tüm canlıların faaliyetleri sonucu aşınarak parçalanır. Bu parçalanma binlerce yıl sürebilir. 1cm kalınlığında oluşması ortalama bin yıl sürer."

Yukarıda ifade edilen oluşum hangisine aittir?

A

Altın

B

Elmas

C

Bor

D

Toprak

12. Kurşun kalem yapılan maden hangisidir?

A

Kömür

B

Demir

C

Kireç

D

Grafit

13. Bakır madeninden elde edilen ürünler hangisidir?

A

Cam, ayna

B

Ziynet eşyası

C

Çelik tencere

D

Kablo

14."Bilezik, yüzük, kolye gibi mücevher ve süs eşyası yapımında, elektrik ve elektronik sanayisinde altın kullanılır."

Yukarıda sözü edilen maden hangisidir?

A

Altın

B

Kömür

C

Bakır

D

Demir

15. Bazı mineraller dünyada çok az bulunduğu için çok değerlidir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

A

Bakır

B

Silisyum

C

Elmas

D

Manganez

16. Kayaçların bazıları çok sert, bazıları daha yumuşaktır. Bazılarının ise renkleri farklı farklıdır. Bu durumun sebibi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Madenler

B

Mineraller

C

Toprak

D

Sıcaklık

17. "Dünya, Güneş’in etrafını 365 gün 6 saatte dolanır. Bu süreye bir yıl denir. Her yıl artan 6 saat, 4 yılda bir gün eder. Bu bir gün de her 4 yılda bir şubat ayına eklenir. Şubat ayının 29 gün sürdüğü yıla artık yıl denir."

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yıların hangisi artık yıldır?

A

2022

B

2023

C

2024

D

2025

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

Dünya kendi etrafında ve Güneş’in etrafında hareket eder.

B

Dünya’nın dolanma hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur.

C

Dünya kendi etrafındaki hareketini 1 yılda tamamlar.

D

Dünya’nın, Güneş etrafındaki hareketine dönme hareketi adı verilir.

19.
I. Ekonomik olarak değeri yoktur.
II. Dünyadaki toplam miktarının %72’si ülkemizde bulunmaktadır.
III. İlaç ve gübre üretimi, havacılık ve cam sanayisi gibi birçok alanda kullanılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A

I

B

I, II

C

I, II, III

D

II, III

20. “Yer kabuğunun kara tabakasını ……… oluşturur.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

A

fosiller

B

magma

C

kayaçlar

D

bitkiler