FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

1. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Bitkiler, hayvanlar ve bütün canlılar yer kabuğunun üzerinde yaşarlar.

D

Y

2. Çekirdek, Dünya'nın gözlemlenebilen katmanlarındandır.

D

Y

3. Yer kabuğu, denizlerin altında da devam eder.

D

Y

4. Mineraller, yeryüzünde sadece kayaçlarda bulunur.

D

Y

Mineraller sadece toprak ve kayaçlarda değil suyun içinde ve besinlerde de bol bol bulunur.

5. Az bulunan mineraller az, çok bulunan mineraller çok değerlidir.

D

Y

Az bulunan mineraller çok değerlidir.

6. Bazı kayaçlar sanayide ve günlük hayatta çok kullanıldığı için ekonomik olarak değerlidir. Bu kayaçlara maden denir.

D

Y

7. Bor rezervinde(maden miktarı) Türkiye, dünyada son sıralardadır.

D

Y

Bor rezervinde(maden miktarı) Türkiye, dünyada 1. sıradadır. Dünyadaki bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'dedir.

8. Silisyum, kağıt sanayisinde kullanılır.

D

Y

Silisyum(kum), cam ve tuğla yapımında kullanılır.

9. Sodyum, mücevher ve süs eşyası yapımında kullanılır.

D

Y

Sodyum; tuz ve deterjan yapımında, pillerde kullanılmaktadır.

10. Bor; İlaç ve gübre üretimi, havacılık ve cam sanayisi, inşaat sektörü gibi birçok alanda bor madeninden yararlanılır.

D

Y

11. Ülkemizde en çok mermer çıkarılan yerler Balıkesir ve Afyon'dur

D

Y

12. Toprak, geçmişte yaşamış canlıların ölen bedenlerinin parçalanması ile oluşur.

D

Y

Yeryüzündeki kayaçların parçalanmasıyla oluşan yeryüzünün üstünü örten ince tabakaya toprak denir.

13. Geçmişte yaşamış canlıların kalıntı ve izlerine fosil denir.

D

Y

14. Fosilleri inceleyen ve bu sayede geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan bilim dalına astronomi adı verilir.

D

Y

Fosilleri inceleyen ve bu sayede geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan bilim dalına paleontoloji adı verilir. Paleontoloji bilimi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ise paleontolog adı verilir.

Astronomi, gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri inceleyen bilim dalıdır.

15. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.

D

Y

Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece-gündüz, Güneş'in etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.

16. Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.

D

Y

17. Dünya kendi etrafında dönüşü doğudan batıya doğrudur.

D

Y

Dünya kendi etrafında bir topaç gibi dönmektedir. Dönüşü batıdan doğuya doğrudur. Bunun sonucunda güneş ilk önce doğuda görülür. Güneş; ülkemizin en doğusunda yer alan Van, Kars, Hakkâri illerinde görülür. Doğu illerimizde güneş doğduğu zaman İstanbul, İzmir, Muğla gibi batıda yer alan illerimizde ise henüz gecedir.

18. Dünya’nın kendi etrafındaki dönme süresi 24 saattir.

D

Y

19. Ülkemizde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz süreleri 12’şer saat sürmektedir. Bu tarihlerde gece ve gündüz süreleri eşittir.

D

Y

20. Dünya, Güneş’in etrafını 365 gün 6 saatte dolanır. Bu süreye bir yıl denir. Her yıl artan 6 saat dikkate alınmaz.

D

Y

Dünya, Güneş’in etrafını 365 gün 6 saatte dolanır. Bu süreye bir yıl denir. Her yıl artan 6 saat, 4 yılda bir gün eder. Bu bir gün de her 4 yılda bir şubat ayına eklenir. Şubat ayının 29 gün sürdüğü yıla artık yıl deriz. Dördün katı olan yıllarda şubat ayı 29 gün sürer.(2000, 2004, 2008 ...)