FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

3. Ünite Testi

1. Kuvvetin cisimlere hangisini yapması beklenmez.

A

Yön değiştirmesi

B

Şekil değiştirmesi

C

Hız değiştirmesi

D

Hal değiştirmesi

2. Gökalp elindeki çubukla topa vurmuş ve topun hareket ettiğini görmüştür.

Gökalp yukarıdaki olayla kuvvetin hangi etkisini gözlemlemiştir?

A

Duran cismi harekete geçirme

B

Hareket eden bir cismi durdurma

C

Hareket eden bir cismin yön değiştirmesi

D

Şekil değiştirme etkisi

3. "Büyük bir kayayı hareket ettirmek istediğimizde kuvvetimiz yetmeyebilir. Kayayı hareket ettirmek için daha fazla kuvvete ihtiyacımız vardır. On kişi bir araya gelerek kuvvet uyguladığımızda kayayı yerinden oynatabiliriz."

Yukarıdaki durumu en iyi açıklayan ifade hangisidir?

A

Kuvvetin cisimlere etkisi yoktur.

B

Uyguladığımız kuvvet bazen cisimlere etki etmek için yeterli olmayabilir.

C

Cisimlere uyguladığımız kuvvet, cismi harekete geçiremesede şeklini değiştirebilir.

D

Kuvvet cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir.

4. Hangisi kuvvetin hızlandırıcı etkisine örnektir?

A

Sporcunun karşıdan gelen topa raketle vurması.

B

Futbolcunun penaltı noktasındaki duran topa vurarak gol atması

C

Hareket halindeki bir aracın şoförünün gaza basması

D

Bisiklet kullanan Gökalp'in kırmızı ışıkta durması

5.
I. Futbolcunun çektiği şutun kaleciye çarpıp dışarı çıkması
II.Şoförün karşısına çıkan çocuğu görünce frene basması
III.Evine doğru yürüyen Arda'nın karşısına çıkan köpeği görünce ters yönde koşmaya başlaması

Yukarıda belirtilen durumlardan hangisinde hem yön değiştirme hemde hızlanma hareketi vardır.

A

Yalnız I

B

I ve III

C

Yalnız III

D

II ve III

6. Tuğba, eline aldığı kutu kolayı içtikten sonra teneke kutuyu sıkmış, ve biçiminin değiştiğini görmüştür.

Yukarıdaki durum kuvvetin hangi etkisi ile açıklanabilir?

A

Şekil değiştiştirme

B

Döndürme

C

Durmdurma

D

Hızlandırma

7. Aşağıdakilerden hangisi esnek bir madde olamaz?

A

Oyun hamuru

B

Sünger

C

Lastik

D

Balon

8. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan hareket yapmaktadır?

A

Fren yapan araba

B

Hamur yoğuran kadın

C

Kağıdı buruşturan çocuk

D

Yere düşen cam şişe

9. Basket potasına atılan top sırası ile hangi hareketleri yapar?

A

Önce dönme, sonra düşme

B

Önce yavaşlama, sonra hızlanma

C

Önce hızlanma, sonra yön değiştirme

D

Önce yavaşlama, sonra dönme

10. Aşağıdakilerin hangisinde kuvvetin şekil değiştirici etkisi vardır?

A

Kaleye gelen topun kaleci tarafından uzaklaştırılması

B

Bakır telin bükülmesi

C

Yukarı doğru atılan topun yere düşmesi

D

Çocuğun kaydıraktan kayması

11. Aşağıdakilerin hangisinde kuvvetin şekil değiştirici etkisi vardır?

A

Kaleye gelen topun kaleci tarafından uzaklaştırılması

B

Bakır telin bükülmesi

C

Yukarı doğru atılan topun yere düşmesi

D

Çocuğun kaydıraktan kayması

12.
Mıknatıslarla ilgili,
1. Demire hem çekme hem itme kuvveti uygular.
2. Temas olmadan kuvvet uygulayabilir
3. Şekli ne olursa olsun iki kutbu vardır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A

1, 2, 3

B

2 ,3

C

1, 3

D

1, 2

13. Mıknatıslar ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A

Mıknatıslar küçük parçalara ayrıldığında tek kutuplu hâle gelir.

B

Mıknatısların aynı kubu birbirini çeker

C

Mıknatısın kuzeyi gösteren ucu N ve güneyi gösteren ucu S ile gösterilir.

D

Mıknatıslar sanayide üretilerek elde edilir.

14. Çubuk şelindeki bir mıknatıs hangisini çekmez?

A

Bakır

B

Demir

C

Nikel

D

Kobalt

mıknatısların hangisi birbirini çeker

15. Yukarıdaki görselde hangi mıknatıslar birbirini iter?

A

1, 2, 3

B

1, 2

C

2, 3

D

1, 3

16. Aşağıdakilerden hangisi hareket türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A

Frenine basılan araba

B

Balkondan düşen saksı

C

Piste inen uçak

D

Yarışı bitiren koşucu

17. Hangisi mıknatıslar ile birarada bulunursa zarar görür?

A

Çivi

B

Kalem

C

Ataç

D

Uzaktan kumanda

mıknatısın etkileri

18. Yukarıdaki görselde mıknatısın birbirlerini itme ve çekme durumları verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 rakamları mıknatısın hangi kutbunu ifade etmektedir?

A

1 S
2 N
3 N

B

1 S
2 N
3 S

C

1 N
2 N
3 S

D

1 S
2 S
3 S

19. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin vurma yoluyla bir cismin şekil değiştirmesine neden olan bir örnektir?

A

Çivileri tel ile bağlamak

B

Cevizleri yemek için kırmak

C

Fırıncının oklava ile hamuru açması

D

Öğrencinin kağıdı buruşturması

20. Hngisi kuvvetin etkisi değildir?

A

Yön değiştirme

B

Şekil değiştirm

C

Hız değiştirme

D

Isı değiştirme