FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

3. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir, ancak hareket eden bir cismi durduramaz.

D

Y

Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri
1-Hızlandırma
2-Yavaşlatma ve durdurma
3-Yön değiştirme ve döndürme
4-Şeklini değiştirme

2. Hareket halindeki bir cismi hızlandırmak için, cismin hareket yönünde kuvvet uygulanmalıdır.

D

Y

3. Bisikleti sürmek için pedala basarak tekerleği hareket ettirmek kuvvetin şekil değiştirme etkisine örnektir.

D

Y

Bisikleti sürmek için pedala basarak tekerleği hareket ettirmek kuvvetin döndürme etkisine örnektir.

4. Bir cisme kuvvet uygulandığıda cismin şekli değişmiyorsa, bu cisim esnek olmayan cisimlere örnektir.

D

Y

Sıkılarak, gerilerek veya bükülerek bazı cisimlerde
şekil değişikliği meydana getirilebilir. Ancak
kuvvet ortadan kaldırıldığında bazı cisimler eski şekline döner.
Bu tür cisimlere esnek cisimler adı verilir.
Bazı cisimlerde ise kuvvet uygulanıp cismin şekli
değiştikten sonra, kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim eski
şekline dönemez. Bu tür cisimlere esnek olmayan cisimler adı verilir.

5. Kaydıraktan kayan çocuğun hızlanması kuvvetin "hızlandırıcı etkisine" örnektir.

D

Y

6. Top, yukarı doğru atıldığında hızlanan hareket, yere düşerken ise yavaşlayan hareket yapar.

D

Y

Yukarı yönde atılan top; önce yukarı, sonra aşağı
yönde hareket eder. Top, yukarı doğru atıldığında yavaşlayan
hareket, yere düşerken ise hızlanan hareket yapar.

7. Tenis oynayan sporcu topa vurduğunda topa etki eden kuvvet yön değiştirici etki yapar.

D

Y

Tenis oynayan sporcu topa kuvvet uygulamaktadır.
Tenis topu yön değiştirerek geldiği yönün
tersinde hareket etmektedir. Topa etki eden
kuvvetin yön değiştirici etkisi vardır.

8. Limon sıkıldığında şeklinin değişmesi, kuvvetin şekil değiştiren etkisine örnektir.

D

Y

9. Mıknatıslar doğada kendiliğinden oluşabileceği gibi, yapay olarakta üretilebilir.

D

Y

Doğal mıknatıslar doğada manyetit denilen kayaçlardan elde edilir. Yapay
mıknatıslar ise demir, çelik, nikel ve kobalt gibi madenler kullanılarak üretilir.

10. Bir mıknatısı birkaç parçaya ayırırsak mıknatıs özelliği kaybolur.

D

Y

Bir mıknatısı birkaç parçaya ayırsak bile her mıknatısta N ve S kutbu oluşur,
mıknatıs özelliği devam eder. Sadece küçüldüğü için gücü kuvveti azalır. Tek kutbu olan mıknatıs olmaz.

11. Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker. Mıknatısların zıt kutupları birbirini iter.

D

Y

Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker.

12. Mıknatıs tarafından çekilen maddeler olduğu gibi mıknatıs tarafından çekilmeyen maddelerde vardır.

D

Y

13. Buzdolabının kapılarında mıknatıs kullanılır.

D

Y

14. Mıknatıslar elektronik cihazlara, banka kartlarına, otobüs kartlarına, flash belleğe, cep telefonu, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik araçların ekranlarına temas ederse bozabilir.

D

Y

15. Cansız varlıklar kuvvet gerekmeden kendi kendine hareket edebilirler.

D

Y

16. Toplu iğne, ataç, çivi gibi malzemeleri mıknatıs yardımıyla kolaylıkla toplayabiliriz.

D

Y

17. Mıknatıs, sadece demiri değil, nikel ve kobalt gibi maddeleri de çeker.

D

Y

18. Mıknatısın doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.

D

Y

Mıknatısın kuzey(s) ve güney(N) olmak üzere 2 kutbu vardır.

19. Topa vurduğumuzda top direğe çarpıp geri geliyorsa bu kuvvetin şekil değiştiren etkisine örnektir.

D

Y

Topa vurduğumuzda top direğe çarpıp geri geliyorsa bu kuvvetin yön değiştiren etkisine örnektir.

20. Hareket halindeki araç, sokağa parkediyorsa, önce yavaşlama; sonra durma hareketi yapmaktadır.

D

Y