FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

4. Ünite Testi

1. Karışımların ayrıştırlması ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?

A

Karışımları ayırmanın ülke ekonomisine katkısı çoktur.

B

Kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlar.

C

Zaman ve emek israfını önlemiş oluruz.

D

Doğadaki kaynakları sınırsız hale getirir.

2. Karışımları saf maddelere ayırmak için birçok yöntem kullanılır. Hangisi bunlardan biri değildir?

A

Mıknatısla ayırma

B

Süzme

C

Karıştırma

D

Eleme

3. Hangisi saf maddedir?

A

Tost içindeki ekmek

B

Ayran içindeki içindeki tuz

C

Salata içindeki domates

D

Limonata içindeki limon

4. Hangisi buharlaşma örneği değildir?

A

Karşımdakinin sürdüğü kolonya kokusunun burnuma gelmesi

B

Çaydanlıktaki suyun kaynaması

C

Akşam yağan yağmurdan sonra, yerdeki su birikintisinin sabah güneş açınca yok olması

D

Yüzümü yıkadıktan sonra havlu ile kurulayınca yüzümüzün kuruması

5. Hangisi hal değişimi değildir?

A

Kardan adamın erimesi

B

Havnın soğuması

C

Yerdeki su birikintisinin gece olunca donması

D

Çaydanlıktaki suyun kaynaması

6.
I Buz
II Yağ
III Doğal gaz
IV Benzin

Yukarıdaki maddelerden hangisi yada hangileri sıvılara örnektir.

A

II ve IV

B

I ve IV

C

I ve III

D

II ve III

7.
1. Maddenin hacmini ölçmek için son okuduğumuz değerden ilk okuduğumuz değeri çıkarırız.
2. Maddeyi dereceli silindirin içine atarız.
3. Suyun seviyesinin değerini tekrar okuruz.
4. Dereceli silindire bir miktar su doldurup kaptaki su seviyesindeki değeri okuruz.

Katı bir maddenin hacmini ölçmek için yapılması gereken işlemleri doğru sıraya koyduğumuzda hangi sıralama doğrudur?

A

1, 2, 3, 4

B

4, 2, 3, 1

C

2, 4, 3, 1

D

4, 3, 2, 1

8. Maddelerin kütlelerini ölçmek için hangisini kullanırız?

A

Eşit kollu terazi

B

Steteskop

C

Termometre

D

Dereceli kap

9. Varlıkları meydana getiren madde miktarına kütle adı verilir. Kütle, maddenin ölçülebilir özelliğidir. Kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre hangisinin kütlesinin olması beklenemez?

A

Toz

B

Tüy

C

Isı

D

Mıknatıs

10. Hangisi mıknatıs tarafından çekilen maddelerden biri değildir?

A

Ataç

B

Madeni para

C

Çivi

D

Demir

11. Hangisi suyu emen bir madde değildir?

A

Havlu

B

Naylon

C

Yastık

D

Sünger

12. Hangisi suda batmayan bir maddedir?

A

Can kurtaran simidi

B

Demir levha

C

Metal para

D

Altın kolye

13. Uzayda yer kaplayan her varlığa madde denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre hangisi madde değildir?

A

Gaz

B

Hava

C

Isı

D

Su

14. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A

Sıvıların hacmi dereceli silindirle ölçülür

B

Naylon bez suyu çekmeyen maddedir

C

Maddenin kütlesi her yerde aynıdır.

D

Doğadaki tüm maddeler saf maddedir.

15.
I. Akışkanlık
II. Belli bir kütlesi olma
III. Konulduğu kabın şeklini alma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?

A

I ve III

B

Yalnız I

C

I, II ve III

D

II ve III

16. Kütle ve hacimle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Her maddenin kütlesi ve hacmi vardır.

B

Katıların hacmi ölçülemez

C

Maddelerin kütle ve hacimleri daima aynıdır

D

Sıvıların hacmi eşit kollu teraziyle ölçülebilir.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

Strafor köpük, suya batar

B

Kurşun kalem, suda yüzer

C

Naylon poşet, suyu emer.

D

Nikel, mıknatısla çekilemez.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Güneş ışığı altında bir süre kalan metal para ısınır.

B

Buzdolabına konan meyve suyu soğur.

C

Yanan ocağın üzerine konan yemek ısınır.

D

Bardağa konan sıcak çay bir süre sonra ısınır.

19. Aşağıdakilerden hangisi litre birimiyle ölçülemez?

A

Karpuz

B

Yağ

C

Süt

D

Benzin

20.
Demir tozu-kum-su karışımı bulunan bir kaptaki karışımı ayırmak için;
1. Eleme,
2. Süzme,
3.Mıknatısla ayırma

yöntemlerinden hangisi ya da hangileri kullanılmalıdır?

A

2 ve 3

B

Yalnız 3

C

1 ve 3

D

1 ve 2