Notunuz: 0 /100

4. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

enerjidir madde yüzer kütle suyu emen

Uzayda yer kaplayan her varlığa denir.

Rüzgar, ısı, ışık, elektrik madde değil bir çeşit .

İçinde hava olan maddeler ya da yoğunluğu sudan az olan maddeler suda .

Su ile temas ettiğinde suyu içine çeken maddeler maddelerdir.

Varlıkları meydana getiren madde miktarına adı verilir.

2. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1000 g eşit kollu terazi kilogram (kg) ve gram (g) hacim litre(L) ve mililitre(mL)

Kütleyi ölçmek için kullanılır.

Kütle birimi 'dır.

1 kg =

Maddelerin boşlukta kapladığı yere denir.

Hacim ölçüsü birimi 'dir.

3. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

yoktur buharlaşma gazlardan donma bulundukları kabı doldururlar.

Sıvı maddelerin belirli bir şekli , içine konuldukları kabın şeklini alır.

Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur,

Dünya’mızın etrafını saran hava katmanı çeşitli oluşur.

Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesine adı verilir.

Sıvı hâldeki maddelerin ısı alarak gaz hâline geçmesine denir.

4. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

saf madde erime karışım sınırsız geri dönüşüm kutularına

Tek bir maddeden oluşan maddelere denir.

Birden fazla maddeden oluşan maddelere denir.

Doğalkaynaklar değildir.

Plastik, cam, kâğıt gibi geri dönüştürülebilen atıkları çöpe değil, atmalıyız.

Erime: Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine denir.

5. Saf madde ve karışımları sürükleyerek ilgili kutucuklara taşıyınız.

Tuz Çorba Limon Salata Demir Tost Altın Köfte Saf su Ayran