FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

5. Ünite Testi

1. Aşağıda verilen aydınlatma araçlarından hangisi günümüzde daha yaygın kullanılmaktadır?

A

Meşale

B

Kandil

C

Ampul

D

Mum

2.
I. Günümüzdeki aydınlatma araçlarının çoğu ampullerden oluşur.
II. Gaz lambası taşınabilir bir aydınlatma aracıdır.
III. Meşale çok kullanışlı ve uzun süre ışık verebilen bir aydınlatma aracıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

I, II, III

B

I, II

C

Yalnız I

D

Yalnız II

3. Aşağıdakilerden hangisi ampule ait özelliklerden biri değildir?

A

Işığının az olması

B

İs ve koku çıkarmaması

C

Ekonomik olması

D

Işık verme süresinin fazla olması

4. Uzun süre ışık verebilen ve ekonomik olan aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Floresan lamba

B

Gaz lambası

C

Mum

D

Yağ lambası

5.
I. Çiftçi
II. Madenci
III. Cerrah

Yukarıda verilen meslek gruplarından hangisi mesleğini yaparken ışığa ihtiyaç duyar?

A

I, II, III

B

II, III

C

Yalnız II

D

Yalnız III

6. Bir sopanın ucuna sarılan çeşitli maddelerin yakılmasıyla elde edilen .......... aydınlatma için kullanıldı.

A

mum

B

meşale

C

yağ lambası

D

halojen lamba

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Gereğinden fazla yapılan aydınlatmanın ülke ekonomisine zarar verir.

B

Gündüzleride, gece gibi aydınlatma yapmalıyız.

C

Gereğinden az yapılan aydınlatma, çalışanların verimini düşürür.

D

Yanlış aydınlatma, göz sağlığına zarar verir.

8. Uygun aydınlatma koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Sadece gerekli görülen yerler aydınlatılmalıdır.

B

Kullanılan lamba yeteri kadar parlak olmalıdır.

C

Ortamda çok sayıda aydınlatma aracı kullanılmalıdır

D

Işık doğrudan göze gelmemelidir

9.
1. Ders çalışırken ışık sol üst veya sol arka taraftan gelmelidir.
2. Televizyon karanlık ortamda izlenmelidir.
3. Herhangi bir ortamda aydınlatma gereğinden fazla olmamalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

1, 2, 3

B

1, 3

C

2, 3

D

Yalnız 3

10. Aşağıdakileden hangisi aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanırken yapmamız gerekenlerden biri değildir?

A

Tasarruflu lambalar kullanılmalıdır.

B

Aydınlatmada kullanılan lambalar ortama uygun seçilmelidir.

C

Gereksiz yanan lambalar kapatılmalıdır.

D

Aydınlatma için az ışık veren çok sayıda ampul kullanılmalıdır.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Kitap okurken ve ders çalışırken ışığın göze doğrudan gelmesine dikkat edilmelidir

B

Aydınlatma araçlarının tasarruflu olanları tercih edilmelidir

C

Az ışık veren çok ampul yerine, çok ışık veren tek bir ampul kullanılmalıdır.

D

Ortamların gerektiği kadar aydınlatılmasına dikkat edilmelidir.

doğru aydınlatma, uygun aydınlatma

12. Yukarıdaki görselde en uygun aydınlatma hangisidir?

A

1

B

2

C

3

D

4

13. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine neden olur?

A

Aydınlatma araçlarının gereğinden fazla kullanılması

B

Her gün doğan güneşin yeryüzünü aydınlatması

C

Aydınlatma araçlarının gerekli olduğu yerlerde kullanılması

D

Boşa yanan lambaların söndürülmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatmanın amaçlarından biri değildir?

A

Etrafı daha iyi görmek

B

Güvenli bir ortam oluşturmak

C

Çevreyi güzelleştirmek

D

Geceleri kullandığımız alanları aydınlatmak

15. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği sonucunda ortaya çıkan sonuçlatdan biri değildir?

A

Yavru deniz kaplumbağalarının yönlerini bulamaması

B

Göçmen kuşların yönlerini şaşırması

C

Hava kirliliği

D

Gök cisimlerinin gözlenmesine engel olması

16. Işığın doğru kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Sokak aydınlatmalarında ışık yukarıdan aşağıya doğru yönelmelidir.

B

Işık kaynaklarının yönü her zaman gökyüzüne doğru olmalıdır

C

Yeterli miktarda aydınlatma aracı kullanılmalıdır

D

Bina girişlerinde kullanılan lambalar harekete duyarlı olmalıdır.

17. İşitme yetisini kaybetmiş insanlar tarafından kullanılan araç hangisidir?

A

İşitme cihazı

B

Amplifikator

C

Megafon

D

Gramafon

18. Aşağıdakilerden hangisinin ses kirliliği sonucu ortaya çıkması beklenir?

A

Dikkat dağınıklığı

B

Kanser

C

Grip

D

Görme kaybı

19. Çok gürültülü bir ortamda çalışan bir işçi, hafta sonu dinlenmek için hangi ortama gitmesi daha uygun olur?

A

Konser alanı

B

Festival alanı

C

Ormanlık alan

D

Pazar yeri

20. Hangisi sesin şiddetini artıran bir alet değildir?

A

CD

B

Hoparlör

C

Steteskop

D

Megafon