Notunuz: 0 /100

5. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

kandiller meşalelerle gaz lambaları ampul mum

Ateşin keşfiyle, karanlık alanlar, bir sopanın ucuna sarılan çeşitli maddelerin yakılmasıyla elde edilen aydınlatıldı.

Kapların içine çeşitli yağlar konulup ucuna hayvan kılından yapılan fitiller yerleştirilerek üretildi.

Hayvan yağlarından elde edilen aydınlatma aracı 'dır/dur.

Petrolün keşfinden sonra kullanılmaya başlanan aydınlatma aracı'dır/dur.

Gelişen teknolojiyle daha uzun süreli ve daha parlak ışık yayan aydınlatma aracı'dır/dur.

2. Aydınlatma teknolojilerini kronolojik sıralamaya koyunuz.

Meşale Kandil Mum Ampul Floresan Ateşin icadı Yağ Lambası Gaz Lambası Halojen lambalar Led lambalar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

yanlış yerde yanlış zamanda yanlış yönde gözlerimizin bozulmasına floresan lambalar

Güneş ışığına, kaynak ışığına ve güçlü ışıklara doğrudan uzun süre bakmak neden olmaktadır.

Ormanlık bölgelerin aydınlatılması kullanılan ışık kirliliğe örnektir.

Gündüz aydınlatma yapılması yapılan ışık kirliliğe örnektir.

Sokak lambalarının gökyüzüne doğru dönük olması yapılan ışık kirliliğe örnektir.

Sarı lambaların yerine kullanılmalıdır.

4. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

megafon fonograf Gramofon işitme cihazı Ses kayıt araçları

Kalabalık ve geniş ortamlarda sesleri duyurmak için kullanılan araçlardan en basiti 'dır/dur.

Sesleri işitemeyen ya da çok az işiten insanlar sesleri işitebilmek için kulaklarına takar.

sayesinde insanların seslerini kaydedip daha sonra dinleyebiliriz.

Ses kayıt araçlarından biri olan , Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

, plaklar üzerine kaydedilmiş sesleri dinlemeye yarayan bir araçtır.

5. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

olumsuz yönleri baş ağrısına daha az yer kaplar sesin düzeyini ve şiddetini değiştirmek Ulaşım araçlarının gürültüsü

Geçmişte kullanılan ses cihazları büyük ve fazla yer kaplarken günümüzde üretilen cihazlar ve kolay taşınır.

Ses değiştiriciler, ve daha uzaklardan duyulmasını sağlamak için kullanılır.

Ses kirliliği neden olur.

ses kirliliğinin sebeplerindendir.

Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu yönleri olduğu gibi de vardır.