FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

6. Ünite Testi

1. Küçük gelen kıyafetlerimizle ilgili aşağıdaki davranışların hangisini yaparsak, yeniden kullanma şeklinde değerlendirmiş olamayız?

A

Çöp kutusuna atmak

B

Kendimizden küçük kardeşimize vermek

C

Giysi kutusuna atmak

D

Temizlik bezi olarak kullanmak

2.
I. Küflü ekmek
II. Atık kağıt
III. Teneke kutu

Yukarıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

II ve III

3. Hangisi tasarruflu kullanılmadığında tükenebilen kaynaklardan biri değildir?

A

Elektrik

B

Su

C

Rüzgâr

D

Besin

4. Kaynakları tasarruflu kullanmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

Dişini fırçalarken musluğu açık tutmak

B

Binaya ısı yalıtımı yaptırmak

C

Her odanın lambasını açık tutmak

D

Tüketebileceğinden fazla besin almak

geri dönüşüm kutusu

5.

I Atık kağıt
II Teneke kutu
III Pet şişe
IV Cam kavanoz
Yukarıda belirtilen atıkları geri dönüşüm kutularına atmak istediğimizde hangi atığı, hangi renk kutuya atmamız gerekir?

A

Mavi I
Sarı II
Yeşil III
Gri IV

B

Mavi II
Sarı I
Yeşil III
Gri IV

C

Mavi I
Sarı III
Yeşil IV
Gri II

D

Mavi IV
Sarı III
Yeşil II
Gri I

6. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin kullanıldıktan sonra geri dönüşümü yapılamaz?

A

Kömür

B

Konserve kutusu

C

Bilgisayar

D

Araba lastiği

7. Anneannemin eski bir kazağı söküp, kazağın ipiyle çorap örmesi hangi kavramı ifade eder?

A

Yeniden kullanma

B

Geri dönüşüm

C

Tüketim

D

Tasarruf

8. "Gökalp, bitmiş salçanın boş teneke kutusu ile kendine saksı yapmış ve çiçek yetiştirmeye başlamıştır."

Gökalp'in bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A

Yeniden kullanma

B

Geri dönüşüm

C

Tasarruf

D

Tüketim

9. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Geri dönüşüm çevre kirliliğini önler.

B

Geri dönüşüm kaynak israfıdır.

C

Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar.

D

Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar.

10. Elektrikli ürünlerin daha enerji dostu olduğunu gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A

+

B

A+

C

AAA+

D

++A

11. Besin tasarrufuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız.

B

Besin maddelerini uygun koşullarda saklamalıyız.

C

Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almamalıyız.

D

İndirimdeki gıdalardan bol miktarda stok yapmalıyız.

12. Aşağıda verilen atık örneklerinden hangisi doğada en kısa sürede yok olur?

A

Cam şişe

B

Pet bardak

C

Bozulmuş meyveler

D

Teneke kutu

13. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi tükenmeyen yenilenebilir kaynaklara örnektir?

A

Elektrik

B

İçme suyu

C

Doğal gaz

D

Hava

14. Aşağıdakilerden hangisi suyu tasarruflu kullanmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A

Boşa akan muslukları kapatmalıyız.

B

Tüketebileceğimiz kadar ekmek almalıyız.

C

Bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz.

D

Gereksiz yere sifonu çekmemeliyiz.

15. Hangisi elektriği tasarruflu kullanmak için yapılması gerekenlerdendir?

A

Tasarruflu lambalar kullanılmalıdır.

B

Artan ekmekleri poşetleyip buzdolabında saklayarak birkaç gün içinde tüketebiliriz.

C

Evimizde yemek yaparken tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmeliyiz.

D

Alışveriş yaparken ihtiyacımız olan malzemeleri almalıyız.

16. Kaynaklarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Kaynaklar sınırsız değildir.

B

Tasarruf deyince para biriktirmek anlaşılmalıdır.

C

Kaynakları yerine göre, ihtiyacımız kadar kullanmaya tutumluluk denir.

D

Bilinçli tüketici olmak için elimizdeki kaynakların ihtiyacımız kadarını kullanmalıyız.

17. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bilinçli bir tüketici davranışıdır?

A

Reklamlarda gördüğü ürünleri alır.

B

Ucuz çin malı satın alarak kazançlı olur.

C

Alış veriş yaparken yerli malları tercih eder.

D

İndirimli ürünlerin hepsinden satın alır.

18. Aşağıdakilerden hangisi giysi kumbaralarının amaçlarından biri değildir?

A

Toplanan giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

B

Paylaşma ve sorumluluk duygusu pekiştirmek.

C

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak

D

Geri dönüşümü sağlamak

19. Atık oluşumunu önlemek için hangisini yapmamız gereksizdir?

A

Tasarruf yapmak

B

Geri dönüşüm

C

Yeniden kullanmak

D

Tüketim yapmak

20. Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?

A

Atık suların arıtılması

B

Kullanılmış pillerin toprağa atılması

C

Konut yapmak için ağaç kesilmesi

D

Tarım ilaçlarının kullanılması