FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

6. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Güneş, hava, toprak, su tükenmeyen kaynaklardır.

D

Y

2. Tükenmeyen Kaynaklar kirlenirse yerine yenisi yapılabilir.

D

Y

3. Petrol, doğalgaz ve madenler doğada kendiliğinden var olan ancak yenisi üretilemediği için yenilenemeyen kaynaklardır.

D

Y

4. Elektrik, ağaç, hayvan ve bitki kaynakları insanlar tarafından tekrar üretilip çoğaltılabilir.

D

Y

5. Kaynakları yerine göre, ihtiyacımız kadar kullanmaya tutumluluk denir.

D

Y

6. Tasarruf kaynakların bol bol kullanılmasıdır.

D

Y

7. Kaynakları bilinçli her zaman istediği gibi tüketen kişilere bilinçli tüketici denir.

D

Y

Kaynakları bilinçli tüketen kişilere bilinçli tüketici denir.

8. Bilinçli tüketici olmak için elimizdeki kaynakların ihtiyacımız kadarını kullanmalıyız.

D

Y

9. Bilinçli tüketici olmak vatandaşlık görevidir.

D

Y

10. Barajlarda ya da santrallarda üretilen elektrik kullanıldıkça tükenmeyen, sınırsız kaynaklardandır.

D

Y

11. A sınıfı elektrikli araçları kullanmanın elektrik tasarrufuna bir katkısı olmaz.

D

Y

İmkânımız varsa evimizde daha az elektik enerjisi harcayan, A sınıfı elektrikli araçları kullanmaya özen göstermeliyiz.

12. Besinlerden tasarruf sağlamak için tüketebileceğimiz kadar besin satın almalıyız.

D

Y

13. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir yapılacaklar listesi hazırlamalıyız.

D

Y

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir ihtiyaç listesi hazırlamalıyız.

14. Kaynaklar sınırsız değildir.

D

Y

15. Tasarruf yapıldığında israftan kaçınılarak Dünya’nın sahip olduğu kaynaklar gelecek nesillere aktarılabilir.

D

Y

16. Dünya’mızın yaklaşık 3/4’ü sularla kaplıdır. Ve bu sular içilebilir özellikteki tatlı sulardır.

D

Y

Dünya’mızın yaklaşık 3/4’ü sularla kaplıdır. Ancak bu suların çok az bir kısmı içilebilir özellikteki tatlı sulardır.

17. Reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış göstermeyen ve yanlış karar vermeyen, kaliteli yerli malı satın alan ve tüketen, alışveriş yaparken aile ve ülke ekonomisine yararı ön planda tutan kişiye bilinçli tüketici denir.

D

Y

18. Maddelerin tekrar kullanmanın imkânsız olacağı zamana kadar aynı ya da başka alanlarda kullanılmasına "kullan-at" denir.

D

Y

Maddelerin tekrar kullanmanın imkânsız olacağı zamana kadar aynı ya da başka alanlarda kullanılmasına "yeniden kullanım" denir.

19. Bilinçli bir tüketici her atığın çöp olmadığını fark eder.

D

Y

20. Kâğıt, cam, plastik, elektronik, metal gibi atıklar ayrı poşetlere konulup geri dönüşüme katıldığında hem tasarruf yapılmış olur hem de kaynaklar korunmuş olur.

D

Y