Notunuz: 0 /100

6. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

tükenmeyen kaynaklar tutumluluk yenilenemeyen kaynaklar Tasarruf yenilenebilen kaynaklar

Güneş, hava, toprak, su 'dır/dur.

Petrol, doğalgaz ve madenler doğada kendiliğinden var olan ancak yenisi üretilemediği için 'dır/dur.

Elektrik, ağaç, hayvan ve bitki kaynakları insanlar tarafından tekrar üretilip çoğaltılabildiği için 'dır/dur.

Kaynakları yerine göre, ihtiyacımız kadar kullanmaya denir.

kaynakların tutumlu bir şekilde kullanılmasıdır.

2. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

kapatmalıyız elektrik ekmek bilinçli tüketici tasarruflu ampuller

Kaynakları bilinçli tüketen kişilere denir.

Diş fırçalarken, temizlik yaparken musluğun açık bırakmamalıyız. Boşa akan muslukları .

Barajlarda ya da santrallarda üretilen kullanıldıkça tükenen sınırlı kaynaklardandır.

Elektriği tasarruflu kullanmak için kullanılmalıdır.

Besinlerden tasarruf sağlamak için tüketebileceğimiz kadar almalıyız.

3. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

içilebilir sınırsız beslenememesine ihtiyaç listesi bilinçli tüketici

Reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış göstermeyen ve yanlış karar vermeyen, kaliteli yerli malı satın alan ve tüketen, alışveriş yaparken aile ve ülke ekonomisine yararı ön planda tutan kişiye denir.

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir hazırlamalıyız.

Kaynaklar değildir.

Dünya’mızın yaklaşık 3/4’ü sularla kaplıdır. Ancak bu suların çok az bir kısmı özellikteki tatlı sulardır.

Azalan besin kaynakları yeryüzünde yaşayan diğer canlıların yeterince neden olur.

4. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Geri dönüşüm çöp olmadığını Yeniden kullanım ihtiyacımız kadarını çevre

; Maddelerin tekrar kullanmanın imkânsız olacağı zamana kadar aynı ya da başka alanlarda kullanılmasıdır.

; değerlendirilebilen atıkların çeşitli işlemlerden geçilerek tekrar ham madde olarak kullanılması işlemine denir.

Bilinçli bir tüketici olarak her atığın fark eder.

Bilinçli tüketici olmak için elimizdeki kaynakların kullanmalıyız.

Canlıların içinde yaşadığı ortama denir.