FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

7. Ünite Testi

1. Basit bir elektrik evresinde aşağıdakilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?

A

Pil

B

Ampul

C

Pil yatağı

D

Anahtar

2. Aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinin yanması beklenir?

A

basit elektrik devresi

B

basit elektrik devresi

C

basit elektrik devresi

D

basit elektrik devresi

3. basit elektrik devresi

Yukarıdaki basit elektrik devrelerinde anahtar kapatıldığında hangisinin yanması beklenir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

Yalnız III

D

I ve II

4. Basit bir elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi olmagığı halde ampul ışık verebilir?

A

Anahtar

B

Pil

C

Ampul

D

Bağlantı kablosu

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Pil yatağı olmadan ampul ışık vermez.

B

Anahtar açık konumdayken ampul ışık verir.

C

Elektrik devresinde bir bağlantı kablosu yeterlidir.

D

Pillerin “+” ve “–” olmak üzere iki kutbu vardır.

6. Basit bir elektrik devresinde enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Anahtar

B

Pil

C

Bağlantı kablosu

D

Ampul

7. Aşağıdaki elektronik aletlerden hangisi şehir elektriği ile çalışır?

A

El feneri

B

mum

C

hesap makinesi

D

televizyon

8. basit elektrik devresi

Yukarıdaki devrede lambanın yanmamasının nedeni hangisidir?

A

Devre elemanlarından biri eksiktir.

B

Devrede pil yoktur.

C

Kablo kopuktur.

D

Ampul patlaktır.

9. basit elektrik devresi

Yukarıdaki devrede ampulün yanması için hangisi yapılmalıdır?

A

Pil takılmalıdır.

B

Kopuk kablo değiştirilmelidir.

C

Anahtar kapatılmalıdır.

D

Patlak ampul değiştirilmelidir.

10. Basit bir elektrik devresinde lambanın görevi hangisidir?

A

Enerji sağlar.

B

Elektrik akımını iletir.

C

Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.

D

Elektriği ışığa çevirir.