FEN BİLİMLERİ

Notunuz: 0 /100

7. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Pilin artı kutbu çıkıntılı, eksi kutbu düzdür.

D

Y

2. Basit bir elektrik devresi için pil, kablo ve lamba yeterlidir.

D

Y

Basit bir elektrik devresi; ampul, pil, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşur.

3. Devreyi istediğimiz zaman açıp kapatmaya yarayan devre elemanı pil yatağıdır.

D

Y

devre anahtarı

4. Pilin “kuzey” ve “güney” olmak üzere iki ucu bulunur.

D

Y

Pilin “+” ve “–” olmak üzere iki ucu bulunur.

5. Elektrik enerjisinin devre elemanlarına aktarılmasını sağlayan devre elemanı bağlantı kablosudur.

D

Y

6. Kablonun dışı plastik malzemeyle kaplıdır. İçinde ise çelik tel bulunur.

D

Y

Kablonun dışı plastik malzemeyle kaplıdır. İçinde ise bakır tel bulunur.

7. Devre çalışıyorsa ve devredeki anahtar kapalıysa lamba ışık verir.

D

Y

8. Anahtar açık iken devre ışık vermez.

D

Y

9. Evimizde lambaları açıp kapatmamızı sağlayan elektrik düğmeleri birer devre elemanıdır.

D

Y

10. Pilin ürettiği elektrik enerjisinin devrenin tamamını dolaşarak tekrar pile dönmesi gerekir.

D

Y