Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

1. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımızdan önce karşılanmalıdır.

D

Y

2. Bireyler farklı alanlara ilgi duyabilirler.

D

Y

3. Kronolojik sıralamada çocukken oynadığımız oyunlara da yer verilir.

D

Y

4. Nüfus cüzdanı belediyeler tarafından verilir.

D

Y

5. Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.

D

Y

6. Resmî kimlik belgemizin üzerinde parmak izimize de yer verilir.

D

Y

7. T.C. kimlik numaramız başka birinin numarasıyla aynı olabilir.

D

Y

8. Bireysel farklılıklara saygılı olmak, toplumda dayanışma ve hoşgörüyü sağlar.

D

Y

9. Farklılıklar karşısında saygılı olmalıyız.

D

Y

10. T.C. kimlik kartını mahalle muhtarlıklarından alabiliriz.

D

Y

T.C. kimlik kartını Nüfus Müdürlüklerinden alabiliriz

11. Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler personel belgesini yanında taşımak zorundadır.

D

Y

Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler "pasaport" belgesini yanında taşımak zorundadır.

12. Kronolojide ilk önce ilk olan olaydan başlanır.

D

Y

13. İlgi alanımıza giren faaliyetlerde bulunmak bizi eğlendirir ve mutlu eder.

D

Y

14. Çocukların ilgi alanları aynıdır, fakat yetişkinlerin ilgi alanları farklı olabilir.

D

Y

Herkesin ilgi alanları farklı olabilir.

15. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamazsak hayatımızı tehlikeye girebilir.

D

Y

16. Yaşımız ilerledikçe ilgi alanlarımız hiç değişmez.

D

Y

17. Kimlik kartlarımız kızlar için pembe, erkekler için mavidir.

D

Y

Kimlik kartlarımız herkes için turkuaz renklidir.

18. Arkadaşlarımızın yeteneklerini kıskanmalıyız.

D

Y

19. Okuldaki sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları yeteneklerimizin gelişmesi için fırsattır.

D

Y

20. Atatürk'ün öğrenim hayatını kronolojik sıraya koyarsak Şemsi Efendi İlkokulu ile başlar.

D

Y

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı Kronolojisi
◆1887 - Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine başlaması.(Önce; Mahalle Mektebi, Daha sonra; Şemsi Efendi İlkokulu)
◆1894 - Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi.
◆1896 - Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisine girmesi.
◆1899 - 13 Mart 1899 – Mustafa Kemal’in İstanbul’da Harp Okuluna girmesi.
◆1902 - 10 Şubat 1902 – Mustafa Kemal’in, teğmen rütbesiyle Harp Akademisine girmesi.
◆1905 - Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olması.