Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

1. Ünite Testi

1. Yürümeye başlamam
2. Okuma yazmayı öğrenmem
3. Birinci sınıfa başlamam
4. İlköğretimi bitirdiğim yıl
5. Ana sınıfına başlamam

1. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralamasını yaparsak cevaplardan hangisi doğru olur?

A

1, 5, 3, 2, 4

B

2, 5, 3, 1, 4

C

1, 2, 3, 4, 5

D

1, 5, 2, 3, 4

“Sarı, kıvırcık saçlı ve mavi gözlüyüm, sağ yanağımda benim var.”

2. Kendini bu şekilde tanımlayan kişi hangi özelliklerinden bahsetmiştir?

A

Bireysel

B

Duygusal

C

Fiziksel

D

Zihinsel

"Ecem ile Ali ikiz kardeştirler.”

3. Nüfus cüzdanlarını incelersek, aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğunu görürüz?

A

Doğum tarihlerinin

B

Doğum yerlerinin

C

T.C.kimlik numaralarının

D

Nüfus cüzdan renginin

“Beş parmağın beşi bir olmaz.”

4. Yukarıdaki atasözü aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A

İnsan sevgisi

B

Sorumluluk

C

Düşüncelere saygı

D

Bireysel farklılık

“Yiğit, sınıftaki arkadaşlarına şaka yapmak için yüksek sesle bağırmıştır. Bazı arkadaşları bunu komik bulurken bazıları da korkmuş ve kızmıştır.”

5. Yukarıda verilen olay aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A

Her zaman şakacı olmalıyız.

B

Bir olaya herkes aynı tepkiyi gösterir.

C

Her zaman her olaya aynı tepkiyi gösteririz.

D

Aynı olay karşısında benzer ve farklı tepkiler gösteririz

6. Aşağıdakilerden hangisi bir duyguyu anlatır?

A

Evi mavi renge boyamak beni mutlu etti.

B

Yarın ne giyeceğimi planlamalıyım.

C

Uzun boyluyum, çok iyi koşarım.

D

Bardak kırılınca elim kesildi.

İpek: Yardımseverim.

Okan: Uzun boyluyum.

Ali: Hoşgörülüyüm.

Cemil: Sınıfın en kilolu öğrencisiyim.

7. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri duygusal özelliklerinden söz etmiştir?

A

İpek-Okan

B

İpek-Ali

C

Okan-Cemil

D

Ali-Cemil

8. Hoşgörülü bir insanın aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması beklenir?

A

Kendi düşündüğünü başkasının da düşünmesini ister.

B

Başkaları kendisinden farklı düşündüğünde onlara saygı gösterir.

C

Farklılıklara saygı göstermez.

D

Yalnızca kendisinin söylediklerinin dinlenmesini ister.

"Eren uzun boylu olduğundan çok iyi basketbol oynar. Futbol oynamayı ise sevmez. Arkadaşlarıyla çok iyi anlaşır. Bu nedenle herkes tarafından sevilir.”

9. Eren’in herkes tarafından sevilmesinde hangi özelliği etkili olmuştur?

A

Uzun boylu oluşu

B

Futbol oynamayı sevmesi

C

Basketbol oynaması

D

Arkadaşlarıyla iyi anlaşması

10. Bir kimsenin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

A

Baba adını

B

Doğum yerini

C

Adresini

D

Yaşını

11. Yeteneklerimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A

Herkesin farklı yetenekleri olabilir.

B

İkiz kardeşlerin yetenekleri birbirinden farklı olabilir.

C

Çok iyi resim yapmak bir yetenektir.

D

Yetenekler geliştirilemezler.

Yeteneklerimizi çalışarak ortaya çıkarabilir ve geliştirebiliriz.
Hiç kimse yeteneksiz değildir.
Yeteneklerimizi, ilgilerimizi ve ihtiyaçlarımızı bilmeliyiz.
Kendimizi geliştirmek için çaba harcamalıyız.
Gerekirse büyüklerden destek almalıyız, Çevremizde açılan kurslara, etkinliklere katılmalıyız.
Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklere katılmalıyız.

12. Hangi şıkta verilenler resmi kimlik belgeleri değildir?

A

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
pasaport,
evlilik cüzdanı.

B

Pasaport
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
sürücü belgesi.

C

Kütüphane kimlik kartı
Beşiktaş taraftar kartı,
öğrenci belgesi.

D

Pasaport
evlilik cüzdanı,
sürücü belgesi

"Nüfus cüzdanı ……… …………… tarafından verilmektedir."
13. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A

Bilgi İşlem Müdürlüğü

B

Nüfus Müdürlüğü

C

Emniyet Müdürlüğü

D

Okul Müdürlüğü

14. Mehmet’in hayatının kronolojik sıralamasında hangisi en sonda yer alır?

A

Yürümeye başladı

B

İlkokula başladı

C

Konuşmaya başladı

D

İlk doğum gününü yaptı.

14. İnsanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Tüm insanlar farklı yetenek ve ilgi alanlarına sahip olabilir.

B

Kişilik özellikleri kişiden kişiye farklılık gösterir.

C

Benzer kişilik özelliklerine sahip insanların oluşturduğu toplumlar gelişir.

D

Engellilik, yoksulluk, sağlık sorunları insanları dezavantajlı durumda bırakabilir.

16. Aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilenlerin tamamı resmi kimlik belgesidir?

A

TC Kimlik Kartı, Öğrenci Belgesi, Pasaport

B

Evlilik Cüzdanı, Kütüphane Kartı, Pasaport

C

Passolig, Evlilik Cüzdanı, Pasaport

D

TC Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesi

Öğrenci Kartı, Kütüphane kartı, Passolig, Öğrenci Belgesi, Öğretmen Kimlik Kartı vb belgeler resmi kimlik belgeleri değildir.
Resmi kimlik belgeleri 4 tanedir; TC Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesi, Evlilik Cüzdanı

17. Satranç turnuvasına katılıp kaybeden bir öğrenci için hangisi doğrudur?

A

Bir daha satranç oynamamalıdır.

B

Yapacak başka bir etkinlik bulmalıdır.

C

Çalışıp yeteneklerini geliştirerek tekrar denemelidir.

D

Hiç bir şey yapmasına gerek yoktur.

18. Hangisini empatiyi en doğru şekilde tanımlar?

A

Karşısındaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranma

B

Karşısındaki kişiye onun kendisine davrandığı gibi davranma

C

Karşısındaki kişinin hatasını yüzüne vurmama

D

Karşısındaki kişinin dostluğunu kazanmaya çalışma

19 Herhangi bir kişinin kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında sorulardan hangisi cevaplanamaz?

A

Soyadı

B

Kan Grubu

C

Baba Adı

D

Yaşı

20. Doğada kamp kurmayı, yürüyüş yapmayı, ağaçları, hayvanları ve çiçekleri çok seven bir kişi hangi kulübe üye olmalıdır?

A

Sosyal Yardımlaşma Kulübü

B

Çevre Kulübü

C

Kızılay Kulübü

D

Spor Kulübü