Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

2. Ünite Doğru Yanlış Etkinlikleri

1. Aile , kökleri geçmişe doğru uzanan toplumsal bir kurumdur.

D

Y

2. Babam , halam ve amcam babaannemin çocuklarıdır.

D

Y

Babam, halam ve amcam babaannemin çocukları; annem, teyzem, dayım anneannemin çocuklarıdır.

3. Gül yağı , Isparta yöremize özgü yöresel ürünlerden biridir.

D

Y

4. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

D

Y

Gelenek görenekler zamanla değişikliğe uğrarlar.

5. Aile tarihimizi kütüphanedeki kitaplardan ya da internetten kolayca hazır halde bulabiliriz.

D

Y

Aile tarihimizi kütüphanedeki kitaplardan ya da internetten kolayca hazır halde bulamayız, kendimiz araştırıp öğrenmeliyiz.

6. Aile tarihi çalışması hazırlarken edindiğimiz bilgileri kronolojik sıraya koymalıyız.

D

Y

7. Her milletin gelenek ve görenekleri birbirine benzeyebilir.

D

Y

8. Misafire kahve ve kolonya ikram etmek milli kültür ögelerimizdendir

D

Y

9. Yoğurdu dünyaya Türkler tanıtmıştır.

D

Y

Yoğurt, baklava, lokum, kebap, ayran dünyaya Türklerden yayılmıştır.

10. Zeybek , Karadeniz Bölgesinde oynanan bir halk oyunudur

D

Y

Zeybek: Ege Bölgesi, Horon: Orta ve Doğu Karadeniz, Halay: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri

11. Yedi Cüceler , Külkedisi ve Pamuk Prenses kültürümüze ait masal kahramanlarıdır.

D

Y

12. Atatürk'ün katıldığı ilk savaş Çanakkale Savaşı'dır

D

Y

Atatürk'ün katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı'dır

13. 29 Ekim 1920 tarihinde mecliste oy birliği ile cumhuriyet yönetimi ilan edildi.

D

Y

Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.

14. Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

D

Y

15. Almanya , Avusturya – Macaristan İmparatorluğu, İngiltere ve İtalya itilaf devletleridir

D

Y

I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)

İTTİFAK DEVLETLERİ
• Osmanlı Devleti
• Almanya
• Avusturya- Macaristan
• Bulgaristan
Bulgaristan başlangıçta İtilaf Devletleri’nin yanında savaşırken daha sonra İttifak devletlerine katılmıştır.

İTİLAF DEVLETLERİ
• İngiltere
• Fransa
• Rusya
• İtalya
• ABD
• Japonya
• Yunanistan
Yunanistan başlangıçta değil sonradan İtilaf devletlerine katılmıştır. Rusya 1917 yılında savaştan çekilmiştir.

16. Mustafa Kemal , 1911'de Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı savaşmıştır.

D

Y

17. Mustafa Kemal , Mahalle Mektebinde başladığı eğitim hayatını İstanbul Harp Okulundan mezun olarak tamamlamıştır.

D

Y

18. Kuvâ - yı Millîye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır

D

Y

19. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.

D

Y

20. Mustafa Kemal , 1905 tarihinde İstanbul Harp Akademisini bitirerek Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı .

D

Y

1902 yılında Harp Okulu'nu, 1905 yılında da Harp Akademisi'ni bitiren Mustafa Kemal, Kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı Ordusu'na katıldı. İlk görev yeri 11 Ocak 1905'te atandığı merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu idi. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu.

21. M. Kemal'in orduya komutanlık ettiği, Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürmüştür

D

Y

22. Milli Mücadele süresince Eskişehir – Kütahya Savaşı yenildiğimiz tek savaş oldu.

D

Y

Kütahya-Eskişehir Muharebesi: 10 Temmuz 1921 - 24 Temmuz 1921 yılları arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ile gerçekleşen savaş, Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenilgidir. Türk ordusu bundan sonra hiçbir yenilgi yaşamamıştır.

23. Yurdumuzu işgal eden devletlerden biri de Almanya ‘dır.

D

Y

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile Almanya aynı tarafta, İtilaf Devletleri'ne karşı savaşmıştır.

24. Kurtuluş Savaşı ‘nda bebeği ile Kastamonu İnebolu'dan Ankara'ya mermi taşıyan Şerife Bacı'dır.

D

Y

Şerife Bacı 1921 yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk aylarında sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken, Kastamonu Kışlası önüne kadar gelmiş, mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olmuştur.

25. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı ‘ndan sonra Balkan Savaşı ‘na katıldı.

D

Y