Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

2. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

"halk oyunları" "aile" yazılı "millet" ata

Kan yolu ya da evlilik yolu ile birbirine bağlı olan insanlara denir.

Dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğuna denir.

Karneler, diplomalar, mektuplar aile tarihimizi araştırmada kaynakları oluşturur..

Güreş, cirit, okçuluk ve binicilik sporlarımızdan bazılarıdır.

Müzik eşliğinde, özel kıyafetlerle özel günlerde toplu olarak sergilenen oyunlara denir.

2.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

İtalya Şam Trablusgarp Savaşı 1914 - 1918 Uşi

Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı 'dır.

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri 'dır.

Trablusgarp Savaşı ile yapılmıştır.

Trablusgarp Savaşı sonunda antlaşması imzalanmıştır.

I. Dünya Savaşı yılları arasında olmuştur.

3.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

7. Versay Barış Antlaşması Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 9. Ordu Müfettişliği Çanakkale Cephesi

Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’nda düşmanları püskürtmeyi başardığı tek cephe 'dir.

I. Dünya Savaşı ile sona ermiştir.

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddesine dayanarak yurdumuzu işgal etmişlerdir.

Milli Mücadele ile başlamıştır.

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti tarafından görevi ile Samsun'a gönderilmiştir.

4.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Erzurum Kongresi Amasya Genelgesi Ankara TBMM Havza Genelgesi

ile halktan işgalleri protesto etmeleri istenmiştir.

Milli egemenlik ve milli bir kuruldan ilk kez 'nde bahsedilmiştir.

Temsil Heyeti 'nde' seçilmiştir.

TBMM'nin açılmasıyla Milli Mücadele'nin merkezi haline gelmiştir.

'nin açılmasıyla düzenli ordu kurulması kararı alınmıştır.

5.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Mustafa Kemal İsmet İnönü Mustafa Kemal İsmet İnönü Kazım Karabekir

Doğu cephesi komutanı 'dır/dür.

1 .İnönü Savaşı Komutanı 'dır/dür.

Sakarya Meydan Muharebesi komutanı 'dır/dür.

Büyük Taarruz Komutanı 'dır/dür.

2 .İnönü Savaşı Komutanı 'dır/dür.

6.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Ankara Anlaşması 1. İnönü Muharebesi Kütahya - Eskişehir Muharebeleri Sakarya Meydan Muharebesi Gümrü

TBMM hükümetinin imzaladığı ilk anlaşma anlaşmasıdır

Düzenli ordunun ilk başarısı 'dır/dür.

Güney Cephesi’ndeki savaşlar antlaşması ile sona ermiştir.

Mustafa Kemal, başkomutanlık yetkisini 'nden sonra almıştır.

Tekalif-i Milliye emirleri savaşı için çıkarılmıştır.

7.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Sakakarya Meydan Muharebesi Sakakarya Meydan Muharebesi Lozan

22 gün 22 gece sürmüştür.

Toplanma bakımından bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal olan kongre 'dır/dür.

Yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı kongre 'dır/dür

Mustafa Kemal: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri" emrini savaşından sonra vermiştir.

Kurtuluş Savaşı antlaşması ile sona ermiştir.

8.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Lozan Erzurum Kongresi Lozan Sakakarya Meydan Muharebesi İsmet İnönü

Başkomutanlık Meydan Muhaberesi’nin diğer adı 'dır/dür.

Vatanın bir bütün olduğundan ve parçalanamayacağından ilk defa nerede 'nde bahsedilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu Kapütülasyonlar antlaşması ile kaldırılmıştır.

Yeni Türk devleti antlaşması ile tüm dünya tarafından tanınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı 'dır/dür.

9.Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Erzurum Kongresi Sakarya Meydan Muharebesi Lozan Mustafa Kemal Kuvayi Milliye gönüllüleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı 'dır/dür.

Yunan ordusu savaşı ile savunmaya geçmiştir.

Vatanımızın bugünkü sınırlarının büyük ölçüde çizildiği antlaşma antlaşmasıdır.

Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk kez belirtilmiştir.

Güney Cephesi komutanı 'dır/dür.