Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

2. Ünite Testleri

1. Ailesi ile ilgili sözlü tarih çalışması yapmak isteyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini seçmesi uygun olmaz?

A

Babaannesi

B

Dedesi

C

Anneannesi

D

Komşusu

2. Bazı geleneksel çocuk oyunları bir ebe seçilerek koşma ve kovalamaca içerir. Aşağıdaki oyunlardan hangisi bu özelliğe sahip değildir ?

A

Saklambaç

B

Topaç

C

Körebe

D

İstop

Ata sporları
Mimari eserler
El sanatları
Bayramlarımız

3. Yukarıdakilerden kaç tanesi kültürümüzü yansıtan ögelerdendir ?

A

1

B

2

C

3

D

4

4. Aşağıdakilerden hangisi halk oyunlarımızdan değildir?

A

Aşık Oyunu

B

Kaşık Oyunu

C

Çayda Çıra

D

Kılıç Kalkan

5. Evlerimizde milli kültürümüzü yansıtan eşyalar bulunabilir. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin böyle bir özelliğe sahip olduğu söylenemez ?

A

El dokuma halısı

B

Bakırdan yapılmış cezve

C

Oturma odası takımı

D

Oymalı çeyiz sandığı

6. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak günümüze kadar tüm kollarını gösteren çizelgeye verilen ne ad verilir ?

A

Soyağacı

B

Sözlü tarih

C

Tarih şeridi

D

Tarih tablosu

7. Aile tarihini oluşturmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanamaz ?

A

Aile büyüklerinden

B

Aile fotoğraflarından

C

Geçmiş dönem dergilerinden

D

Aile büyüklerimizden kalan eşyalar

I. Güreş II. Futbol
III. Okçuluk IV. Halter

8. Yukarıdaki sporlardan hangisi milli kültürümüzde yer alan spor dallarından değidir?

A

I ve II

B

II ve III

C

III ve IV

D

II ve IV

9. Aşağıda kültür ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Toplumların geçmişini anlatan olaylardır.

B

Kültür kuşaktan kuşağa aktarılır.

C

Toplumların maddi ve manevi değerlerini kapsar

D

Her milletin kültürü farklıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü oluşturan ögeler arasında yer almaz ?

A

Kına gecesi

B

Mezuniyet töreni

C

Asker uğurlaması

D

Misafirperverlik

11. Milli Mücadele’yi başlatan tarihi olay hangisidir?

A

Cumhuriyetin ilanı

B

Atatürk’ün Samsun’a çıkması

C

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi

D

TBMM’nin açılışı

12. Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı mücadele eden komutan kimdir?

A

İsmet İnönü

B

Şahin Bey

C

Kazım Karabekir

D

Fethi Bey

I. Manastır Askeri Lisesi
II. İstanbul Harp Okulu
III. Mahalle Mektebi
IV. Selanik Askeri Rüştiyesi
V. Şemsi Efendi İlkokulu
VI. Harp Akademisi

13. Atatürk’ün gittiği okulların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A

III-V-I-II-IV-VI

B

III-V-IV-VI-I-II

C

V-III-IV-VI-II-I

D

III-V-IV-I-II-VI

14. Milli Mücadele’nin sonunda hangi antlaşma ile yurdumuzun sınırları belirlenmiştir?

A

Mondros Ateşkes Antlaşması

B

Lozan Barış Antlaşması

C

Mudanya Ateşkes Antlaşması

D

Ankara Antlaşması

15. Aşağıdaki savaşlardan hangisi 1. Dünya Savaşı içinde yaptığımız savaşlardan biridir?

A

Çanakkale Savaşı

B

Trablusgarp Savaşı

C

Kurtuluş Savaşı

D

Ankara Savaşı

16. Milli Mücadele’de milletimizin en büyük gücü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A

Donanma ve ordunun gelişmiş olması

B

Düşman kuvvetlerinin sayıca yetersiz olması

C

Milletin birlik ve beraberlik içinde olması

D

Dış ülkelerden yardım alınması

17. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlardan biri değildir?

A

Balkan Savaşı

B

Birinci İnönü Savaşı

C

İkinci İnönü Savaşı

D

Sakarya Meydan Savaşı

18. Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz hangi devlete karşı yapılmıştır?

A

İngiltere

B

Yunanistan

C

İtalya

D

Fransa

19. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız günde hangi tarihi olay gerçekleşmiştir?

A

Cumhuriyet ilan edilmiştir.

B

TBMM açılmıştır.

C

Atatürk Samsun’a çıkmıştır.

D

İzmir kurtulmuştur.

I. Sivas Kongresi’nin yapılması
II. Atatürk’ün Samsun’a çıkması
III. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması
IV. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi

20. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A

I-III-II-IV

B

II-I-IV-III

C

I-II-III-IV

D

III-I-II-IV

21. 23 Nisan tarihinde hangi önemli olay gerçekleştirilmiştir?

A

TBMM açılmıştır

B

Cumhuriyet ilan edilmiştir.

C

Atatürk Samsun’a çıkmıştır.

D

Milli Mücadele kazanılmıştır.

22. Kazım Karabekir Paşa hangi cephede komutanlık yapmıştır?

A

Kuzey

B

Güney

C

Doğu

D

Batı

23. Aşağıdaki açıklamaları yapan öğrencilerden hangisi Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolünü tam olarak açıklamıştır?

A

Atatürk savaş tekniklerini çok iyi biliyordu.

B

Atatürk çok iyi bir devlet ve siyaset adamıydı.

C

Atatürk Türk milletini bir amaç etrafında toplamıştır.

D

Atatürk dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyordu.

24. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hangi antlaşmayla ülkemiz işgal edilmeye başlamıştır?

A

Gümrü Antlaşması

B

Ankara Antlaşması

C

Lozan Barış Antlaşması

D

Mondros Ateşkes Antlaşması

25. Aşağıdaki isimlerden hangisi Milli Mücadele döneminde savaşan kadın kahramanlarımızdan biri değildir?

A

Halide Edip

B

Kara Fatma

C

Hürrem Sultan

D

Nene Hatun

26. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri adına hangi ülke tarafından işgal edildi?

A

Fransa

B

İngiltere

C

Ermenistan

D

Rusya

27. Aşağıda İtilaf Devletleri ile işgal ettikleri şehirler verilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır

A

İngiltere: Antep, Urfa, Maraş, Musul

B

Fransa: Çanakkale, İzmit, Samsun ve Merzifon

C

İtalyanlar: Antalya, Konya civarları

D

Yunanlılar:Aydın, İzmir, Manisa, Muğla

28. 3. Kurtuluş savaşı esnasında kaybedilen tek savaş hangisidir?

A

Kütahya – Eskişehir Savaşı

B

1. İnönü Savaşı

C

2. İnönü Savaşı

D

Sakarya Savaşı

29. Atatürk’e hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir?

A

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

B

Sakarya Savaşı

C

2. İnönü Savaşı

D

Kütahya – Eskişehir Savaşı

30. Milli Mücadele döneminde ülkemizi savaşmadan terk eden devlet hangisidir?

A

Yunanistan

B

Fransa

C

İtalya

D

Ermenistan

31. TBMM’nin ilk siyasi başarısı hangisidir?

A

Londra Antlaşması

B

Moskova Antlaşması

C

Gümrü Antlaşması

D

Lozan Barış Antlaşması

32.
*Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.
*İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri durumlarda istedikleri yerleri işgal hakkı olacak.

İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddelesine göre asıl neyi amaçlamıştır?

A

Osmanlı Devleti’ne yardımcı olmak.

B

Osmanlı Devleti’ni parçalamak.

C

Osmanlı Devleti’ni askersiz bırakmak.

D

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi zayıflatmak.

33.
*Atatürk’ün İlk askeri başarısıdır.
*İtalya ile savaşılmıştır.
*Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir?

A

Trablusgarp Savaşı

B

Çanakkale Savaşı

C

Balkan Savaşı

D

1. Dünya Savaşı

35. Aşağıdaki cephelerden hangisinde kuvayı milliye birlikleri savaşmıştır?

A

Batı Cephesi

B

Güney Cephesi

C

Kuzey Cephesi

D

Doğu Cephesi

35. Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır?

A

1. İnönü Savaşı

B

2. İnönü Savaşı

C

Sakarya Savaşı

D

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

36. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A

İzmir – Hasan Tahsin

B

Maraş – Sütçü İmam

C

Antep – Şahin Bey

D

Erzincan – Kara Fatma

37. Milli Mücadele Döneminde en çok savaş hangi cephede olmuştur?

A

Doğu Cephesi

B

Batı Cephesi

C

Güney Cephesi

D

Kuzey Cephesi

38. Kurtuluş Savaşı sırasında halk düşmanla savaşmak için, kendi kendine örgütlenerek, küçük silahlı direniş grupları kurmuştur.

Bu gruplara ne ad verilir?

A

Taraftar Grupları

B

Kulüpler

C

Direnişçiler

D

Kuvayı Milliye