Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

Doğru Yanlış Etkinlikleri

1.Yaşadığımız çevreyi tanıyıp bilirsek işlerimizi daha kolay ve çabuk görürüz. Çevremize uyum sağlamamız kolaylaşır.

D

Y

2. Bir yeri tarif ederken herkes için değişmez kavramların kullanılması gerekir.

D

Y

3. Bir yerin konumunu tarif ederken herkes için değişmez kavramların kullanılması gerekir.

D

Y

4. Pusula ile yönümüzü bulabilmemiz için gökyüzünün açık, güneşli bir hava olması gerekir.

D

Y

Pusula ile yönümüzü bulurken hava durumu önemsizdir.

5. Pusulayı Türkler bulmuştur.

D

Y

Pusulayı Çinliler bulmuştur. Daha sonra Araplar tarafından kullanılmıştır. İtalyanlar Araplardan öğrenerek pusulayı tüm Avrupa’ya tanıtmışlar. Batıda pusulanın bulunması gemiciliğin gelişmesini ve başta Amerika Kıtası olmak üzere birçok yerin keşfedilmesini sağlamıştır.

6. Kutup Yıldızı ile yönümüzü bulurken, hava durumu önemli değildir.

D

Y

Gökyüzünün bulutsuz, açık olduğu bir gecede Kutup Yıldızı yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.

7. Kutup Yıldızı, Demirkazık ya da Şimal Yıldızı olarak da bilinir.

D

Y

Kutup Yıldızı, Demirkazık ya da Şimal Yıldızı olarak da bilinir.

8. Güneş ile yön bulma yönteminde sabah Güneş doğduğunda, Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz doğu, arkamız batı, sağımız güney, solumuz da kuzey olur.

D

Y

9. Çubuk gölgesi ile yön bulma yöntemine göre güneşli bir günde yere diktiğimiz bir çubuğun gölgesinden yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Ancak bu yöntemden tam sabah vaktinde yararlanabiliriz.

D

Y

Bu yöntemden tam öğle vaktinde yararlanabiliriz.

10. Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları kuzey yönünü gösterir.

D

Y

11. Gps ile yönümüzü bulmada hava durumu önemlidir.

D

Y

Gps ile yönümüzü bulmada şarj durumu önemlidir.

12. Kroki ve plan çizerken belirli bir ölçeğe göre çizilir.

D

Y

Krokide ölçek yoktur. Kroki ile plan arasındaki en belirgin fark; planın belirli bir ölçeğe göre çizilmesidir. Krokide ise ölçek kullanılmaz.

13. Bir harita veya krokide yön belirtilmemiş ise haritayı veya krokiyi düz bir şekilde önümüze aldığımızda çizimi yapılan bölgenin üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi, sağ tarafı doğuyu, sol taraf ise batıyı gösterir.

D

Y

14. Dünya’da dört tane okyanus vardır: Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Kuzey Okyanusu, Hint Okyanusu.

D

Y

Dünya’da üç tane okyanus vardır: Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu.

15. Yer kabuğunun büyük çukurluklarını dolduran sulara göl denir.

D

Y

Yer kabuğunun büyük çukurluklarını dolduran sulara deniz denir.

16. Denizlerin karaların içine doğru uzanmasına körfez denir.

D

Y

17.Karaların denize doğru uzanmış kısımlarına burun denir.

D

Y

18.Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere plato denir.

D

Y

19. Ormanların kesilip yerine binaların yapılması, doğal unsurların azalıp beşeri unsurların arttığını gösterir.

D

Y

20. Şehir içinde bulunan, ağaçlar ve yeşilliklerle kaplı parklar doğal unsurlardır.

D

Y

İnsanın etkisi olmadan kendiliğinden ortaya çıkan unsurlara doğal unsur adı verilir.

21. Bir yerde uzun yıllar boyunca yaşanan hava olaylarının ortalama özelliklerine hava durumu denir.

D

Y

Bir yerde uzun yıllar boyunca yaşanan hava olaylarının ortalama özelliklerine iklim denir.

22. Hava grafikleri günlük hayatımızı kolaylaştıran tahmin ve yorumlarda bulunmamızı sağlar.

D

Y

23. Doğal afetleri önlemek ve verdiği zararlardan ya da yıkıcı etkilerinden kurtulmak mümkün değildir.

D

Y

Önlenmesi insan eliyle mümkün olmayan sel, fırtına, deprem, çığ, heyelan gibi yıkıcı etkileri olan felaketlere doğal afet denir.

Doğal afetleri önlemek mümkün değildir.

Ancak verdiği zararlarından ya da yıkıcı etkilerinden kurtulmak mümkündür.

24. Deprem sırasında hızlıca merdivenlere koşarak binadan uzaklaşılmalıdır.

D

Y

Deprem Sırasında
Kesinlikle panik yapmamalıyız.
Deprem anında evinizdeki dayanıklı ev eşyalarının (buzdolabı, çamaşır makinesi vb) yanına cenin pozisyonunda yatmalıyız ya da eller ense baş bölgesini koruyacak şekilde çök-kapan-tutun pozisyonunu almayız.
Asansörü kullanmamalıyız.
Pencereden ve devrilebilecek ağır eşyalardan uzak durmalıyız.
Merdiven, balkon ve pencerelerden uzak durmalıyız.

25. Deprem sonrasında ağaçlardan, köprülerden, elektrik direklerinden ve binalardan uzak durmalıyız.

D

Y

26. Erozyon, çığ, sel gibi doğal afetleri önlemek yada etkilerini azatmak için ağaçlandırma yapılmalıdır.

D

Y

27. Ağacın güneydoğusunda ev varsa evin kuzeybatısında da ağaç vardır.

D

Y

28. Ağaçların yosun tutan tarafı her zaman doğu yönünü gösterir.

D

Y

Ağaçların yosun tutan tarafı her zaman kuzey yönünü gösterir.

29. Ormanlar ve toprak, canlılar için en önemli doğal unsurlardır.

D

Y

30. Denizin kara içerisine sokulmuş bölümüne burun, karaların deniz içerisine uzanmış bölümlerine körfez adı verilir.

D

Y

Denizin kara içerisine sokulmuş bölümüne koy , karaların deniz içerisine uzanmış bölümlerine burun adı verilir.

31. Ülkemizde iklim çeşitliliğine bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği de fazladır.

D

Y

32. Fiziki haritalarda derinlik, açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir.

D

Y

33. Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.

D

Y

34. Binanın yıkılması durumunda sağlam ve hacimli eşyalar, enkazın içinde yaşam üçgeni dediğimiz boşluklar oluşturur.

D

Y

35. Fırtına, çatılardaki güneş enerjisi sistemlerini ve seraların örtülerini sökerek maddi kayıplara yol açar.

D

Y