Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

3. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikeri

1. Etkinlik: Anayönleri ve arayönleri ait oldukları kutucuklara sürükleyerek bırakınız.

kuzeydoğu kuzey güneydoğu güney doğu kuzeybatı batı güneybatı

2. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

kuzey güney doğu batı Çinliler

Pusulanın ucu her zaman 'i gösterir.

Pusula ile kuzeyi bulup yüzümüzü kuzeye dönersek, arkamız olur.

sağımız olur.

solumuzolur.

Pusulayı bulmuştur.

3. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

kuzey Büyük Ayı Takım Yıldızı Küçük Ayı Yıldız Takımı Kutup Yıldız'ı Demirkazık Şimal Yıldızı

Gökyüzünün bulutsuz, açık bir gecede Kutup Yıldızı yardımıyla yönümüzü bulabiliriz. Kutup Yıldızı gökyüzünde yer değiştirmeyen parlak bir yıldızdır ve her zaman 'i gösterir. Kutup Yıldızı’nı bulmak için ’nın tava şeklindeki bölümünün uçlarında bulunan iki yıldız arasındaki mesafenin yaklaşık 5 katı ilerlenirse ’nın kuyruğundaki parlak yıldıza ulaşmış oluruz. Bu parlak yıldız ’dır. Kutup Yıldızı, ya da olarak da bilinir.

4. Etkinlik: Güneş ile yön bulma yöntemine göre:

güney doğu 21 Mart ve 23 Eylül kuzey batı

Sabah Güneş doğduğunda, Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz ,

arkamız ,

sağımız ,

solumuz da olur.

Bu yöntem sadece 'de en doğru sonucu verir.

5. Etkinlik: Çubuk ile yön bulma yöntemine göre;

kısa güney kuzey Güneş kuzey

Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun gölgesinin en olduğu zamandır.

Gölge boyunun en kısa olduğu an gölgenin ucu i,

çubuk tarafı i gösterir.

Güneşli bir günde, kol saatimizin akrebini ’i gösterecek şekilde tutarsak akrep ile 12 arasındaki açının tam ortası güneyi gösterir.

Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları yönünü gösterir.

6. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

güney GPS batı mıknatıs güney

Karıncalar, yuvalarının ağzını hep 'e doğru yaparlar.

Minarelerin kapıları hep 'e açılır.

Müslüman mezarlarında baş taraf 'yı gösterir.

Bazı araçlara takılan ve cep telefonlarında da bulunan uydu sayesinde dünya üzerindeki kesin yeri tespit etme yöntemi yöntemidir.

Pusulayı kullanırken onun yatay durumda olmasına ve yanında ibresini etkileyecek gibi maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

7. Etkinlik: Kroki ile ilgili olarak aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

kroki herkesçe bilinen önemli yerler kabataslak geometrik şekilleri turistler

Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak (göz kararı) küçültülerek kâğıt üzerine çizilmesine denir.

Kroki çizerken , sokak ve caddeler, önemli yapılar belirtilir.

Gerçek uzunlukları küçültülerek çizilir.

Binaları ve yerleri krokide gösterirken kare, dikdörtgen, daire gibi kullanırız.

Kroki için önemlidir.

8. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

doğal unsur beşeri unsur çevre fazla coğrafi özellikler

İnsanın içinde bulunduğu canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama denir.

İnsanın etkisi olmadan kendiliğinden ortaya çıkan unsurlara adı verilir.

İnsanların doğayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere denir.

Doğal ve beşeri unsurların hepsine birden
denir.

Çevremize baktığımızda beşeri unsurların, doğal unsurlardan daha olduğunu görürüz.

9. Etkinlik: Anayönleri ve arayönleri ait oldukları kutucuklara sürükleyerek bırakınız.

dağ üst geçit akarsu alt geçit göl yol orman fabrika ova cami deniz tünel plato baraj körfez köprü vadi ev ada gökdelen yarımada

10. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

deniz kıta okyanus körfez koy

Kendisine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına denir.

Kıtalar arasındaki çok geniş ve derin su dolu çukur alanlara denir.

Yer kabuğunun büyük çukurluklarını dolduran sulara denir.

Denizlerin karaların içine doğru uzanmasına
denir.

Ağzı kapalı körfeze denir.

11. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

ada yarım ada burun tepe dağ

Karaların denize doğru uzanmış kısımlarına denir.

Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına denir.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan kara parçasına denir.

Yüksekliği çevresinden 500 m ve üzerinde olan yer şekillerine
denir.

500 m den küçük olan yüksekliklere denir.

12. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

vadi ova plato göl İç ve Güneydoğu

Karaların içindeki çukurları dolduran denizlerle ve okyanuslarla bağlantısı olmayan su kütlelerine denir.

Akarsularla fazla yarılmamış, değişik yüksekliklerde olan az eğimli düzlüklere denir.

Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan uzun çukurluklara denir.

Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere
denir.

Anadolu Bölgeleri geniş platolarla kaplıdır.

13. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

hava durumu Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü iklim hava olayı hava gözlem grafiği

Havada meydana gelen yağış, sıcaklık, basınç, rüzgâr, sis, gök gürültüsü gibi olaylara denir.

Belirli bir alanda görülen kısa süreli (1 gün, 1 hafta) atmosfer olaylarına denir.

Bir yerde uzun yıllar boyunca yaşanan hava olaylarının ortalama özelliklerine denir.

Ülkemizde hava durumu tahminlerini yapmaktadır.

Hava olaylarının belli bir sürede gözlenerek yapılan grafiğe adı verilir.

14. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

deprem doğal afet doğa olayları sismoloji fay

Yeryüzü isteğimizle ya da isteğimiz dışında sürekli değişim halindedir. Bu değişim sırasında insanların etkisi olmadan gerçekleşen olaylara denir.

Önlenmesi insan eliyle mümkün olmayan sel, fırtına, deprem, çığ, heyelan gibi yıkıcı etkileri olan felaketlere denir.

Yer kabuğunda oluşan ani kırılma, çatlama, ya da kıvrılma sonucu oluşan yer sarsıntılarına denir.

Yer kabuğunda oluşan çatlaklara denir.

Depremi inceleyen bilim dalına denir.

15. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

tsunami heyelan sel erozyon çığ

Aşırı yağışlar veya kar erimeleri sonucunda akarsu yataklarından taşarak tarım ve yerleşim alanlarını suların basmasına denir.

Aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen toprak kaymasına denir.

Deniz veya okyanuslarda oluşan dev dalgaların yerleşim yerlerini basmasına denir.

Çok kar yağışı almış eğimli yamaçlardaki karların kütleler halinde aşağı doğru yuvarlanmasına denir.

Toprağın en verimli yeri olan üst tabakasının rüzgâr, yağmur ve sel sularının etkisiyle aşınıp taşınmasına denir.

16. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere sürükleyiniz.

kahverenginin tonlarıyla yeşil ve yeşilin tonları lejant açık mavi mavinin tonları

Haritalarda verilmek istenen bilgiler, haritanın bir köşesinde, bu işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tabloya yer verilmektedir.Bu tabloya harita anahtarı denir.

Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın olan yerler ile gösterilir.

Yüksek dağlar ile gösterilir.

Haritalarda genellikle deniz ve göller, ile gösterilmektedir.

Derinliği az olan yerler ile gösterilir.