Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

3. ÜNİTE TESTLERİ

1. Karıncalar, yuvalarının ağzını hep . . . . . . . . . . . . doğru yaparlar.
Karıncalar, yuvalarından çıkardıkları toprakları da . . . . . . . . . . . . yığarlar.
Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi yazılmalıdır ?

A

Doğu’ya, Batı’ya

B

Doğu’ya, Kuzey’e

C

Batı’ya, Güney’e

D

Güney’e, Kuzey’e

2. Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun gölgesinin en kısa olduğu zamandır ve çubuğun yönü her zaman hangi yönü gösterir ?

A

Doğu

B

Batı

C

Kuzey

D

Güney

3. Akşam güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir ?

A

Doğu

B

Batı

C

Kuzey

D

Güney

4. Sabah okula giderken yönünü güneşe çeviren Ege’nin sol tarafında eczane kalıyorsa, eczane hangi yöndedir ?

A

Kuzey

B

Güney

C

Doğu

D

Batı

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

A

Kutup Yıldızı her zaman güneyi gösterir.

B

Karınca yuvalarının ağzı daima kuzeyi gösterir.

C

Ağaçların yosunlu yüzeyleri güneyi gösterir.

D

Cami minarelerinin kapıları güneyi gösterir.

6. Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A

Belli bir ölçeğe göre çizilir.

B

Bir yerin kuşbakışı çizimidir.

C

Kabataslak çizilir.

D

Aradığımız adresi kolaylıkla bulabiliriz.

7.
I. Yer şekilleri
II. Bitki örtüsü
III. İklim

Yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri yukarıda verilen kavramlardan hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir ?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I , II ve III

8.
I. Belli bir kaynaktan doğan , yağmur ve kar suları ile beslenen ve arazinin eğimine göre akan sulara denir.
II. Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına denir.
III. Çevresine göre alçakta kalmış, vadilerle derin yarılmamış düzlüklere denir.
Yukarıdaki I, II ve III numaralı ifadelere göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A

I Akarsu
II Ada
III Plato

B

I Akarsu
II Yarım Ada
III Ova

C

I Akarsu
II Ada
III Ova

D

I Plato
II Ada
III Ova

9. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde bulunan doğal unsurlardan biri değildir?

A

Parklar ve yollar

B

Ovalar ve ırmaklar

C

Dağlar ve tepeler

D

Ormanlar ve göller

10. Fiziki haritalara bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız ?

A

İlde bulunan akarsulara

B

Dağlara

C

Ovalara

D

Komşu şehirlere

11. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılmaması gereken bir davranıştır ?

A

Deprem çantası hazırlamak.

B

Çök kapan tutun.

C

Paniğe kapılmamak.

D

Asansör ve merdivenlerden uzak durmak.

12. Hangisi hava olaylarından diğerlerine göre daha fazla etkilenir ?

A

Ev hanımı

B

Pilot

C

Öğrenci

D

Aşçı

kroki, 4. sınıf sosyal bilgiler

13. Yukarıdaki krokiye göre hangisi yanlıştır?

A

Parkın güneyinde cami vardır.

B

Ece'nin evi parkın doğusundadır.

C

Kırtasiyenin batısında okul vardır.

D

Okulun kuzeyinde hastane vardır.

hava durumu tablosu, hava gözlem tablosu

14. Eflin'in hazırladığı hava durumu tablosuna göre hangi ifade doğru değildir?

A

En çok görülen hava olayı "güneşli"dir.

B

İkinci haftada don olayı görülmektedir.

C

Birinci haftada rüzgarlı gün sayısı 1'dir.

D

İkinci haftanın başında hava sıcaklıkları yüksek iken haftanın sonuna doğru azalmaktadır.

15. Aşağıdakilerden hangisi, yönlerimizi bulmamızda bize yardımcı olan bir yöntem değildir?

A

Güneş'in hareketleri

B

Karınca yuvaları

C

Dijital kol saatimiz

D

Kutup yıldızı

16. “Kroki, bir yerin yukarıdan …………………… görünümünün ……………… olarak çizilmesidir.”

Yukarıdaki boş yerlere sırası ile ne gelmelidir?

A

kuşbakışı – ölçekli

B

kabataslak – kuşbakışı

C

kuşbakışı – planlı

D

kuşbakışı – kabataslak

pusula, dilsiz pusula

17. Yukarıdaki pusulada A, B ve C harfleri ile gösterilen yönler hangileridir?

A

A: Güneybatı
B: Doğu
C: Güney

B

A: KuzeyBatı
B: Güneydoğu
C: Güney

C

A: KuzeyBatı
B: Güneydoğu
C: Doğu

D

A: KuzeyBatı
B: Kuzeydoğu
C: Güney

18. "Ortasında hareketli metal bir ibre bulunan, yön bulmada kullanılan bir alettir. Bu metal ibrenin ucu her zaman kuzeyi gösterir. Bu metal alet ile kuzeyi bulup yüzümüzü kuzeye dönersek, arkamız güney, sağımız doğu solumuz batı olur. Yanımızda bu alet varsa o zaman en doğru ve en kolay bir biçimde yönümüzü bulabiliriz."

Yukarıda anlatılan yön bulma yöntemi hangisidir?

A

Saat ile yön bulma

B

GPS ile yön bulma

C

Çubuk ile yön bulma

D

Pusula ile yön bulma

19. "..... yıldızı gökyüzünde yer değiştirmeyen parlak bir yıldızdır ve her zaman kuzeyi gösterir."
Yukarıda bahsedilen yıldız hangisidir?

A

Kutup yıldızı

B

Çoban yıldızı

C

Büyük ayı takım yıldızı

D

Küçük ayı takım yıldızı

20.
I. Kutup yıldızı ile yön bulma
II. Çubuk ile yön Bulma
III. Kol saati ile yön Bulma
IV. Yosun ile yön bulma
V. GPS ile yön bulma

Yukarıdaki yöntemlerden kaç tanesinde, yönümüzü bulabilmemiz için gökyüzünün bulutsuz ve havanın açık olması gerekir?

A

2

B

3

C

4

D

5

21. Kroki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

A

Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak (göz kararı) küçültülerek kâğıt üzerine çizilmesidir.

B

Krokiler, günlük hayatta yaşadığımız yeri tanımamızda ve adresleri kolayca bulmamızda bize yardımcı olur.

C

Kroki çizerken herkesçe bilinen önemli yerler, sokak ve caddeler, önemli yapılar belirtilir.

D

Gerçek uzunlukları belli bir ölçekte küçültülerek çizilir.

22.
* Ağaçlar
* Petrol
* Kömür
* Doğalgaz
* Bitkiler
* Hayvansal ürünler

Yukarıda belirtilen ürünlerden kaç tanesi doğal kaynaktır?

A

6

B

5

C

4

D

3

23. Hangisi doğal unsurların azalıp yerine beşeri unsurların artmasının nedenlerinden biri değildir?

A

Ormanların korunması

B

Tüketim ve ihtiyaçların artması

C

Sanayi ve teknolojik ürünlerin artması

D

Ormanların kesilip yerine binaların yapılması

24.
1. Evleri ve apartmanları sağlam zeminler üzerine yapmalıyız.
2. Sarsıntı biter bitmez binadan hemen çıkılmalıdır.
3. Evdeki ağır eşyaları, mobilyaları ve rafları duvara sabitlemeliyiz.
4. Elektrik şalterini, su ve gaz vanalarını kapatınız.
5. Deprem çantası hazırlamalıyız.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri deprem öncesi yapılması gerekenlerdendir?

A

1, 3, 5

B

1, 2, 3

C

5, 4, 3

D

2, 3, 4