SOSYAL BİLGİLER

4. Ünite:HAYATIMIZDAKİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİnsanlar var olduğu günden beri ihtiyaçlarını karşılamak için değişik araçlar icat etmişler. İlkel koşullarda yaşayan ilk insanlar korunmak ve avlanmak amacıyla ağaç ve taş parçalarını kullanarak kesici ve delici aletler yapmışlardır. İlk aletlerin yapımı ile teknoloji de başlamış, günümüze kadar gelen süreçte gelişerek devam etmiştir.
İlk insanların ağaç ve taş parçalarından yararlanarak yaptıkları bu kesici ve delici aletler bilinen ilk teknolojik ürünlerdir.
Toprağı işlemeye başlayarak yerleşik hayata geçmiştir. Yaşamını kolaylaştırmak için sürekli arayış içinde olmuştur. Bu arayış isteği her geçen gün yeni buluşlara yöneltmiştir.
İcatlar, toplumun ihtiyaçları sonucu yapılır. İnsanların ihtiyaçları arttıkça teknolojik aletler artmakta, teknoloji vazgeçilmez hale gelmektedir. Bugünde yaşamımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürünü kullanırız. Kullandığımız bu ürünlerin birçoğu sanayide (fabrikalarda) üretilir. Bir sanayi dalında bir maddenin, işlenerek kullanır hale gelmesi ile ilgili bilgi ve sürece teknoloji denir.
Teknoloji kullanarak hayatımızı kolaylaştırmak için üretilen her türlü araç ve gerece teknolojik ürün denir. Televizyon, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, bulaşık makinesi, ütü, buzdolabı gibi ürünleri evimizde kullandığımız teknolojik ürünlere örnek olarak gösterebiliriz.
Teknolojik gelişmeler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.
Teknolojik aletler, bilimin ışığında üretilerek hayatımızı kolaylaştırır.
Dünyada teknolojisi gelişmiş ülkeler güçlü ve kalkınmış ülkelerdir.
Teknolojik ürünler sayesinde zamandan ve enerjiden tasarruf sağlarız.
Çevremizi incelediğimiz zaman teknolojik ürünlerin hayatımızın her alanına yayılmış olduğunu görmekteyiz.

Teknolojik gelişmeler zamandan emekten tasarruf edilmesine, işlerin daha çabuk yapılmasına imkân sağlamıştır.

Eğitimde Teknoloji
Bilgisayar, televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon makinesi, ve akıllı tahtalar miroskop...

Teknolojik ürünler eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Teknolojik ürünler, dünyanın her tarafındaki bilgi ve gelişmeleri anında öğrenme imkânı sunmaktadır. Böylelikle bilgi eğitim ortamına daha kolay aktarılır hale gelmiştir.

Eğitim ve öğretimde kullanılan ürünlerde yaşanan gelişmeler eğitimde hızlanmayı ve başarının artmasını sağlamıştır. Üstelik böylece eğitim öğretim imkanları da yaygınlaşmıştır. Daha fazla bilimsel çalışma yapılması olanağını sağlamıştır.

Sağlık Alanında Teknolojik Gelişmeler
Sağlıkla ilgili teknolojik ürünlerin başında hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar gelir. Hastalıkların teşhisinde stetoskop, tansiyon aleti, endoskop kamera vb. ile röntgen, tomografi, ultrason, MR vb. cihazlardan yararlanılır.

İletişim Alanında Teknolojik Gelişmeler
Bilgisayar, televizyon, internet, radyo, telefon, telsiz, gazete, belge geçer(faks)...

Bizler bu teknolojik araçları kullanarak uzaktaki insanlarla rahatça konuşup onlara mesajlar gönderebiliyoruz. Telefonlar aracılığıyla akrabalarımızın ve tanıdıklarımızın bayramlarını, özel günlerini kutlayıp onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşabiliyoruz. Ayrıca yine telefonlar üzerinden faturalarımızı ödüyor, bankacılık işlemlerimizi yapabiliyoruz.

Matbaanın icadı ile; Kitap , dergi , gazete gibi yayınların sayıları arttı, fiyatları ucuzladı. Kitap basımı hızlandı. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Okuryazar oranı arttı.

Ulaşım Alanında Teknolojik Gelişmeler
Tren, uçak, metro, tramvay, gemi, otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, helikopter, motosiklet, vapur...

Bizler bu teknolojinin ürünü olan taşıtları kullanarak uzun yolları kısa sürede katederek gideceğimiz yere rahatça ulaşırız. Ayrıca tonlarca ağırlıktaki yükleri çabuk ve kolay bir şekilde bir yerden başka bir yere taşıyabiliyoruz.

Teknolojik Ev Aletleri
Buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, televizyon, çamaşır makinesi, ütü, mikser, tost makinesi, klima, aspiratör, elektrikli süpürge, ısıtıcı...

Üretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler
Vinç, robot, kaynak makinesi, traktör, biçer-döver, süt sağma makineleri...

Bir sanayi dalında bir maddenin, işlenerek kullanır hale gelmesi ile ilgili bilgi ve sürece denir.

İCAT ÇIKARANLAR


Var olan bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir şey üretmeye icat denir.
Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye mucit denir.

İcatlar; zaman içinde değişebilir, bir başka icada ışık tutabilir, hayatımızı kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar, yaşam biçimimizi değiştirir ve merak duygumuzu artırır.

Teknolojik ürünlerin yapılış nedeni insan yaşamını kolaylaştırmak ve işleri hızlandırmaktır.
Bilimin geliştiği toplumlarda teknoloji de gelişmiştir.
Dünyada teknolojisi gelişmiş toplumların sanayisi de gelişmiştir.
Teknolojik ürünlerin gelişmesinde insanların ihtiyaçlarının etkisi olduğu gibi ülkelerin gelişme istediği de etkili olmuştur. Zaman ilerledikçe, insanların istek ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu yüzden buna paralel olarak teknolojik ürünlerde gelişmeye devam eder.


İCATLAR VE MUCİTLER

Telefon - A. Graham Bell: İnsanlar tarih boyunca uzak yerlere mesajlar göndermenin ve oradakilerle haberleşmenin yollarını aradılar. Bu amaçla posta güvercinlerinden, dumandan ve aynalardan yararlandılar.

Amerikalı mucit Alexander Graham Bell (Aleksandır Gıraham Bel) elektrik akımının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini keşfetti. Bu keşfinden yola çıkarak 1876’da sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan telefonu icat etti.

Türkiye’de ilk telefon 1908’de kullanılmaya başlandı. İlk otomatik telefon santrali ise 1926’da Ankara’da kuruldu. Onu diğer il merkezlerinde kurulan telefon santralleri izledi.

Graham Bell’in icat ettiği sabit telefonla haberleşmek için dünyanın her yerine kablo döşenmesi gerekiyordu. Ancak bu çok zor ve masraflı bir işti. Bunun üzerine bilim insanları çalışmalarını telsiz haberleşme üzerinde yoğunlaştırdı. Bu gayretlerin sonucunda radyonun da mucidi olan İtalyan bilim insanı Marconi (Markoni) 19. yüzyılın sonlarına doğru telsiz denilen haberleşme cihazını icat etti.
1973 yılında Martin Cooper (Martin Kupır) telsiz teknolojisini geliştirerek cep telefonuna dönüştürdü (Görsel 4.12). İlk cep telefonu 850 g ağırlığında, 25x8x4 cm boyutlarında bir tuğlaya benziyordu.
Cep telefonları teknolojideki yeniliklere bağlı olarak hızla gelişti. Başlangıçtaki modelleriyle karşılaştırılamayacak kadar küçüldü ve hafifledi. Pil ömürleri ve konuşma süresi de uzadı. Cep telefonuyla haberleşmenin dışında daha pek çok iş yapılabildiği için cep telefonları insanların yanından ayıramadığı bir araç hâline geldi.

geçmişten günümüze telefonlar

Ampül - Edison:

Ampulün icadına yönelik ilk çalışmaları 1802 yılında İngiliz Humprey Davy (Hampri Devi) başlattı. Davy’nin ince bir platin şeritten akım geçirerek elde ettiği ışığın ömrü ve parlaklığı yeterli değildi.

1840 yılında Warren de la Rue (Varın dö la Ru), Davy’nin bu yöntemini geliştirdi. Rue platin teli vakumlanmış cam tüp içine yerleştirerek daha verimli bir ışık elde etti. Ne var ki platinin pahalı olması nedeniyle Rue’nun lambası da yaygınlaşamadı.

Lambanın gelişimine katkıda bulunmuş en önemli isim Thomas Edison (Tamıs Edison) oldu. Edison defalarca başarısızlığa uğramasına rağmen denemelerinden vazgeçmedi. Bu sabırlı çalışmalarının sonunda da karbon teli kullandığı, uzun süre yanan, yüksek verimli lambayı üretti.

1901’de Peter Hewitt (Pitır Hevit) floresan lambaların başlangıcı olan mavimsi beyaz ışık yayan cıvalı buhar lambasını icat etti. Uzun ömürlü floresan lambalar daha az enerji harcaması ve daha fazla ışık vermesi nedeniyle 20. yüzyılda en fazla tercih edilen aydınlatma aracı oldu.

1911 yılında günümüzde de kullanılmakta olan tungsten telli normal ampul icat edildi. 1980 yılında floresan lambaların geliştirilmesiyle icat edilen halojen lambalar kullanıma sunuldu.

Aydınlatma teknolojisinin hayatımıza getirdiği son yenilik led lambalardır. İlk kez 1996 yılında satışa sunulan led ampuller diğer lambalarla karşılaştırıldığında yüzde doksan oranında daha az enerji tüketmektedir. Kullanım süresi de oldukça uzundur. Trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları ve televizyonlar ledlerin yaygın olarak kullanıldığı teknolojik ürünlerden bazılarıdır.


İnsanlık tarihi boyunca aydınlatma araçlarının kronolojik gelişimi şu şekildedir:
Meşale
Kandil
Mum
Gaz lambaları
Ampul
Floresan
Led
Halojen

Radyo - Guglielmo Marconi:

İtalyan kaşif Guglielmo Marconi radyonun babası olarak kabul edilir. Marconi ile birlikte 1898 yılında ilk radyo resmen doğmuş oldu. İlk kullanımı gemiden sahile haberleşme içindi. 1923 yılında yüksek frekans radyo dalgalarının iyonsfer'e çarparak dünyaya döndüğü ispatlanınca radyo, deniz aşırı haberleşme de dahil olmak üzere hızla yaygınlaştı.

İlk radyo 3 S 'i iletti. İlk keşif şu şekilde gerçekleşti: Marconi bir gemide geliştirdiği ilkel bir radyo ile kıyıda bulunan hizmetçisine kablosus telgraf aracılığıyla 3 tane S harfi yolladı. Mignani'nin asistanı da sinyali aldığı zaman ateş edecekti. Marconi 3 S'i yollama komutunu verdiğinde yeryüzünde ilk defa radyo dalgaları yayıldı, 3 S uzayda dolaştı, dolaştı ve alıcıya ulaştı. Alıcıya ulaştığını gören hizmetçi Mignani tetiği çekti. Deney başarılıydı. Böylelikle ilk radyo da pratik olarak çalışmış oldu .


Televizyon - John Logie Baird: John Logie Baird, bilinen ilk televizyonun icadının temelini atan kişidir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır.


Uçak - Wright Kardeşler:

Kuşlar gibi uçabilmek, insanoğlunun tarih boyunca en büyük özlemlerinden biri olmuş ve insanoğlu uçabilmek için pek çok deneme gerçekleştirmiştir. İnsanoğlunun uçma serüveninin dönüm noktası Amerikalı Wright Kardeşlerin 1903 yılındaki uçuş denemesi oldu. Orville (Orvil) ve Wilbur Wright (Vilbır Rayt) kendilerinden önceki motorsuz araçlarla yapılan uçma denemelerinden aldıkları ilhamla ilk motorlu uçağı yaptılar.

Elli dokuz saniye süren ilk uçuşta Orville Wright havada 280 metre yol aldı. Wright Kardeşler bu başarılı denemenin ardından çalışmalarına devam ettiler. Uçağın kalkış ve inişini kolaylaştırıp onu yönlendirmek için hareketli kanat sistemini geliştirdiler. 1909 yılında da bir uçak fabrikası kurdular.

Birinci Dünya Savaşı sırasında uçaklar savaş aracı olarak kullanıldı. 1919 yılında Atlantik Okyanusu ilk kez uçakla geçildi. 1929 yılında jet motoru icat edildi. Başlangıçta savaş uçaklarında kullanılan jet motorları 1952’den sonra yük ve yolcu uçaklarında da kullanıldı.


Cırt Cırt - George Mestral:

Hepimiz cırt cırt bantları biliyoruzdur. Hani şu ayakkabılarımızda, montlarımızda, eldivenlerimizde kullanılan bir tarafı yumuşak, diğer tarafı dikenli ve sert bantları. Bu bantların çok ilginç bir hikâyesi vardır. Cırt cırt bantların mucidi İsviçreli elektrik mühendisi George Mestral (Corç Mestrıl) pantolon düğmelerinin kopmasından şikâyet etmektedir. Soruna kalıcı bir çözüm bulmanın yollarını arayan Mestral bir gün köpeğiyle birlikte kırlarda dolaşmaya çıkar. Eve döndüğünde pantolonuna ve köpeğinin bacaklarına pıtrakların (dikenli otların) takılmış olduğunu görür. Mestral pıtrakları mikroskobunda incelediğinde dikenlerin uçlarında minik kancalar olduğunu fark eder. Bu kancalar sayesinde pıtraklar giysilere ve hayvanların tüylerine sıkıca tutunmaktadır. Mestral, doğada gördüğü bu durumu iki parçayı birbirine yapıştırma yöntemi olarak kullanmaya karar verir. Yapması gereken parçalardan birinin yüzeyini sert minik kancalarla diğerini ise bu kancaların takılacağı yumuşak halkalarla kaplamaktır. Mestral ham madde olarak önce pamuğu kullanır. Pamuğun bu iş için zayıf bir malzeme olduğunu anlayınca daha dayanıklı olan naylona yönelir. Sabırla sürdürdüğü çalışmalarının sonucunda biri kancalı diğeri ilmekli iki şerit üretmeyi başararak 1955 yılında cırt cırtın patentini alır.


Tükenmez Kalem - Laszlo Biro:

Dolma kalemlerin mürekkepleri çabuk tükeniyordu. Macar Laszlo Biro ise 1899 yıllarında gazete mürekkebini bilyeli bir tükenmez kalemin içine yerleştirerek ciddi anlamda ilk tükenmez kalemi üretmiş oldu.


Ütü - Henry Seely:

1882’ de Henry Seely, elektrik ısıtıcılı ütüyü geliştirdi. İlk ütüler, içine kor halinde kömür konularak ısıtılırdı. Seely’ nin ütüsünün içinde ise elektrikli bir ısıtıcı bulunuyordu. Böylece ütü, zor kullanılan bir ev aleti olmaktan çıkmıştı.


Röntgen - W. Conrad Röntgen:

Wilhelm Conrad Röntgen buluşuyla insanın iç organlarının görüntüleri alınıp gerekli incelemeler yapılmasına olanak sağladı. Buluşu için 1901 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü aldı.


Stetoskop - Rene Laennec:

Stetoskop ilk olarak 1816 yılında Fransız doktor Rene Laennec tarafından, ciğerlerden gelen sesleri doktorun kulağına ileten içi boş tahta silindir biçiminde yapılmıştır. Stetoskopun bugünkü şeklini alması ise 1850 yılında olmuştur.


İlk Robot - El Cezeri:

EI-Cezeri, bilim ve teknoloji tarihinde günlük hayatta kullanılan makinelerle ilgili olağanüstü buluşlarıyla tanınmaktadır. Su gücüyle çalışan makineler yapmıştır. Bu makineler, günümüz robotlarının ilk örnekleridir. Fıskiyeler, fil su saati, tavus kuşlu ibrik, şifreli kilit icatlarından bazılarıdır.


Fotokopi Makinesi - Chester F.Carlson:

Bugün kullandığımız fotokopi makineleri ilk olarak 1942’ de Chester F. Carlson tarafından geliştirilmiştir.

Var olan bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir şey üretmeye , yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye denir.

Graham Bell tarafından icat edilen teknolojik ürün;

Edison tarafından icat edilen teknolojik ürün;

Wright Kardeşler tarafından icat edilen teknolojik ürün;

Guglielmo Marconi tarafından icat edilen teknolojik ürün;

George Mestral tarafından icat edilen teknolojik ürün;

Laszlo Biro tarafından icat edilen teknolojik ürün;

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİNİN SERÜVENİ

Geçmişten günümüze kadar insanlar, ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda da icatlar ortaya çıkmış, bu icatlar da teknolojik ürünlerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Yapılan teknolojik ürünler de yine zamana ve ihtiyaca göre yenilenmiş, gelişmiştir. Bu ürünler gelecekte de gelişmeye, değişmeye devam edecektir.

Geçmişte teknolojik ürünleri meydana getiren buluşların çoğu, ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Ancak şimdi teknolojik ürünler o kadar hızlı gelişmektedir ki ihtiyacın ötesine geçmiş, istekleri karşılamaya başlamıştır.

Günlük yaşantımızda kullanılan birçok ürünün kullanımı önceleri pratik değildi. Ancak zaman içerisinde geliştirilerek çok daha kullanışlı hale getirildi.

Gelişen teknoloji yaşantımızın her alanına girerek işlerimizi kolaylaştırmıştır. İnsan gücü ile yapılabilen işlerin kısa sürede yapılmasını sağlamıştır. Sağlık alanında gelişen teknoloji, hastalıkların tedavisinde önemli bir katkı sağlamıştır. Her teknolojik buluş önemlidir, ancak bazıları zaman içinde kullanım değerini yitirir. Bu buluşlar sayesinde uzun zamanda yapılabilen işler kısacık anlara sığmakta ve insan daha fazla birçok işi kısa sürede başarmaktadır.

Tekerlek ve Ulaşım
Ulaşımda ilk gelişme atın evcilleştirilmesiyle oldu. At hem sırtında hem insan hem de yük taşıyor ve de kızak gibi arabaları taşıyordu. İlk zamanlar insanlar bir yerden başka bir yere yürüyerek ya da hayvan üzerinde giderdi.

Tekerleğin kim tarafından ve ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmemektedir. İnsanlar ilk zamanlarda ağır yükleri ağaç kütükleri üzerinde taşımışlardır. Bu kütükler zamanla inceltilerek tekerleğin icadı gerçekleşmiştir. Günümüzdeki şekliyle tekerleği ilk defa bir arabada kullanan medeniyet Milattan Önce 3500’lerde Sümerler olmuştur. Tekerlek tarih boyunca pek çok değişiklikten geçirilerek her defasında daha kullanışlı hâle getirilmiştir.

Tekerleğin bulunmasından sonra at arabaları bulundu. 18. yüzyılda buhar makinesinin bulunması lokomotif ve daha sonra vapurların yapılmasına neden oldu. İlk raylar ağaçtan yapılmıştır. Daha sonraki zamanlarda demir kullanılmaya başlanmıştır. Önce buharlı trenler kullanılmaya başlanmış, bunu zamanla dizel ve elektrikli trenler izlemiştir.

19. yüzyılda tekerleğin arabalar üzerinde kullanılmasıyla arabalar gelişti. Günümüzde en güvenilir ulaşım aracı olarak tren kullanılmaktadır.

Tekerleğin arabalar dışında kullanıldığı bir diğer alan değirmenler olmuştur. Tekerlek gibi dönen yuvarlak değirmen taşları ile tahıl öğütülerek un hâline getirilmiştir.

tekerleğin tarihsel gelişimi

Televizyonun Gelişimi: Geçmişte televizyonlar ufak ve siyah - beyaz ekrana sahipti. Kanal hafızası ve uydu alıcısı gibi donanımları yoktu. Kumandası olmadığından kanallar televizyon üzerindeki bir düğmeden değiştirilirdi. Kanal değiştirmek için oturduğumuz koltuktan kalkarak televizyonun yanına kadar giderek düğmeye dokunmak zorundaydık.

Şimdi televizyonların ekranları istenilen büyüklüklerde ve renklidir. Uzaktan kumanda, kanal hafızası gibi pek çok donanıma sahiptir. İstersek akıllı televizyonlar sayesinde televizyon ekranını internete girmek, uzaktaki yakınlarımız ile canlı görüşme yapmak, istediğimiz videoları izlemek gibi işler içinde kullanabiliyoruz.

Çamaşır makineleri:Önceleri ahşaptan yapılmış kol gücüyle çalışan çamaşır makineleri kullanılıyordu.Şimdi kullandığımız çamaşır makineleri ise elektrikle çalışmakta çamaşırın özelliğine göre programla gibi çok çeşitli özelliklerde üretilmektedir.

Otomobiller:İlk üretilen otomobiller genellikle üç tekerlekli ve yalnızca aracı kullanan kişi için oturacak şekilde üretilmişti. Çok yavaş, gürültülü, çok yakıt tüketen türdendi. Günümüzde üretilen otomobillerde birçok özelliği bir arada görebiliriz. Artık otomobiller dört tekerlekli, daha süratli ve konforlu üretilmektedir.

Eski saç kurutma makineleri elimize alıp kullanamayacağımız kadar ağırdı. Ayrıca üflenen havanın ısısını ve şiddetini ayarlama imkânı da sınırlıydı.

Elektriğin kullanılmadığı dönemlerde elbiseler kömürlü ütülerle ütülenirdi. Bu ütüler içlerine yanan kömür parçaları konularak ısıtılırdı.

Elektrik süpürgeleri icat edildikleri dönemde geniş yer kaplayan ağır araçlardı. Emme gücü düşük olan bu süpürgeler çalışırken çok gürültü çıkarırdı.

Günümüzde telefon, internet, gazete, televizyon, radyo, mektup, telgraf, faks gibi iletişim araçları kullanılmaktadır. İnternet teknolojisinin her eve ve iş yerine girmesi ile iletişim teknolojisinde kolaylık sağlanmaktadır. İnternet sayesinde uzak mesafelerle mesaj ve e-mail yoluyla bilgi, haber ve fotoğraf gibi dosyalar paylaşabiliyoruz.

Bilgisayar tarihi gelişimi içerisinde 1980 yıllarda resmi kurumlar ve işyerlerine girmiştir. 1990 yıllarda ise evlere girmeye başlamıştır. Türkiye’de 1995'li yıllardan sonra internetin yaygınlaşmasından sonra hızla evlerde internete bağlı bilgisayarlar yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde artık haberleşme, ticaret, kamu hizmetleri gibi birçok temel işlevler artık internet ortamında yapılmaktadır. Markete gitmeden alış veriş yapılmakta, bankaya gitmeden para transferleri ve pek çok işlem yapılabilmektedir.

Ulaşımda tekerleği ilk defa bir arabada kullanan medeniyet Milattan Önce 3500’lerde olmuştur.

Teknolojik Ürün Tasarlama

Pek çok buluş ve teknolojik gelişme insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Sizler de ihtiyaçlarınızı tespit edip, bu ihtiyacı karşılayarak bir ürün tasarlayabilirsiniz. İnsanlar bir ürün tasarlamak için zekâlarını, bilgilerini ve yeteneklerini kullanırlar.

Bu sayede teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmuş olurlar. Eğer mucitler ürün tasarlamasaydı bugünkü teknolojiye ulaşmamız mümkün değildi.

Teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları ve kullanım alanları da düşünülmüştür. Tasarlanan ürünler insan hayatını kolaylaştırmıştır. İnsanlar paradan, zamandan tasarruf etmişlerdir. Tasarımı yapılan robotlar ilerleyen yıllarda insanların en büyük yardımcısı olacaktır.

Bilim insanlarının amaçları insanlığa hizmet etmektir. Çok çalışarak, sabırla yaptıkları deneyler sonucunda başarılı olup hedeflerine ulaşırlar. Başarısız olduklarında tekrar tekrar deneyerek doğruya ulaşırlar. Bilim insanı ve mucitlere saygı göstermeli, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükran duymalıyız.

Mucitlerin özellikleri: Meraklı, cesur, araştırmacı, azimli, sabırlı, çalışkan, yaratıcı, şüpheci, planlı, gözlemci, hayal dünyaları geniş, tarafsız...

Proje Hazırlama Aşmaları

*Bir ihtiyacın yada sorunun belirlenmesi,
*Planlama,
*Araştırma yapılarak bilgilerin toplanması ve düzenlenmesi,
*Sunum için hazırlık yapılarak sunum yapılması,
*Değerlendirme..

TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen teknolojik aletler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak teknolojik ürünlerin çeşitliliğinin artmasıyla birlikte, teknolojik ürünleri doğru kullanmak önem kazanmıştır. Doğru kullanılmadığında ruh ve beden sağlığımızı, çevremizi olumsuz etkilemektedir. Olumsuz etkilerini en aza indirmek veya artırmak biz insanların elindedir. Uzun süreli kullanımlar, acelecilik, tedbirsizlik, duyarsızlık, kullanım talimatlarına uygun kullanmama, dikkatsizlik gibi nedenler teknolojinin zararlarını ortaya çıkaran etmenlerdir.

Teknolojik Ürünler Nasıl Kullanılmalıdır?
• Yapılış amacına uygun kullanılmalıdır.
• Kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat edilmelidir.
• Geri dönüşümü olan ürünler tercih edilmelidir.
• Teknolojik atık oluşturmamaya özen gösterilmelidir.
• Elektrikli ürünler ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır.
• Televizyon, bilgisayar vb. gibi teknolojik ürünler ihtiyacımız dışında kapalı tutulmalıdır.

Teknolojik Ürünlerin Yanlış Kullanımının Olumsuz Sonuçları:

• Uzun süre televizyon izlemek, bilgisayar kullanmak göz sağlığımızı bozar.
• Bağımlılık yapar.
• Hareketsizliğe neden olduğundan beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.
• Hareketsizlik obezliğe yol açar.
• Omurilik ve iskelet sağlığını bozar. Oturma kusurlarından doğan kamburluk, bel ve boyun rahatsızlıkları ortaya çıkar.
• Uyku düzenin bozulmasına neden olur.
• Zaman kaybına yol açar.
• Sosyalleşeme, içine kapanma, aile içinde ilişkilerin zayıflamasına yol açar.
• Aile bireyleri ve arkadaşlarımızla iletişim kurmamızı engeller.
• Hayal gücümüzü azaltır.

Kullandığımız teknolojik ürünler sadece sağlığımıza değil çevreye de zarar verir. Teknoloji ürünü naylon poşetler, plastik eşyalar, camlar, kullanılmamış piller, pet şişeler rastgele çevreye atıldığında çevrede kirlilik meydana getirirler. Toprakta parçalanıp kaybolması çok uzun yıllar alır. Doğada yok edilemeyen poşetler ve plastik şişeler doğayı kirletmektedir. Kullanılıp atılan piller, alet ve makineler doğada kalıcı kirliliğe neden olur. Teknolojik ürünleri kullanırken geri dönüşümü mümkün olanlar tercih ederek doğayı daha az kirletmiş oluruz. Kurulan fabrikaların bacalarında filtre yoksa atıklar iyi bir şekilde depolanmıyorsa havayı, çevreyi ve suları kirletir.

teknolojik  atıkların doğada yok olma süreleri