Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

DOĞRU YANLIŞ ETKİNLİKLERİ

1. İcatlar bir başka icada ışık tutabilir, hayatımızı kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ancak zaman içinde değişmez.

D

Y

2. Matbaanın icadı ile kitap basımı hızlandı. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Okur-yazar oranı arttı.

D

Y

3. Radyo İtalyan Guglielmo Marconi tarafından keşfedilmiştir.

D

Y

Radyo - Guglielmo Marconi:

İtalyan kaşif Guglielmo Marconi radyonun babası olarak kabul edilir. Marconi ile birlikte 1898 yılında ilk radyo resmen doğmuş oldu. İlk kullanımı gemiden sahile haberleşme içindi. 1923 yılında yüksek frekans radyo dalgalarının iyonsfer'e çarparak dünyaya döndüğü ispatlanınca radyo, deniz aşırı haberleşme de dahil olmak üzere hızla yaygınlaştı.

İlk radyo 3 S 'i iletti. İlk keşif şu şekilde gerçekleşti: Marconi bir gemide geliştirdiği ilkel bir radyo ile kıyıda bulunan hizmetçisine kablosus telgraf aracılığıyla 3 tane S harfi yolladı. Mignani'nin asistanı da sinyali aldığı zaman ateş edecekti. Marconi 3 S'i yollama komutunu verdiğinde yeryüzünde ilk defa radyo dalgaları yayıldı, 3 S uzayda dolaştı, dolaştı ve alıcıya ulaştı. Alıcıya ulaştığını gören hizmetçi Mignani tetiği çekti. Deney başarılıydı. Böylelikle ilk radyo da pratik olarak çalışmış oldu .

4. "Çamaşırları çamaşır makinesi, bulaşıkları bulaşık makinesi yıkıyor. Bütün evi robot süpürge süpürüyor. Bu sayede annem bana ve kardeşime daha çok vakit ayırabiliyor. "

Diyen bir kişi teknolojinin insanları tembelleştirdiğinden bahsetmektedir.

D

Y

5. Teknolojinin olumsuz hiç bir etkisi bulunmaz.

D

Y

Tekonoloji doğru kullanılmadığında ruh ve beden sağlığımızı, çevremizi olumsuz etkilemektedir.

6. Teknoloji ürünü naylon poşetler, plastik eşyalar, camlar, kullanılmamış piller, pet şişeler rastgele çevreye atıldığında çevrede kirlilik meydana getirirler.

D

Y

7. Uzun süre bilgisayar ve tablet kullanmak sağlığımız için faydalıdır.

D

Y

Uzun süre televizyon izlemek, bilgisayar kullanmak göz sağlığımızı bozar.

8. Teknoloji , insan gücü ile yapılabilen işlerin daha kısa sürede yapılmasını sağlamıştır.

D

Y

9. Teknolojik ürünleri sadece bilim insanları tasarlayabilir.

D

Y

Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekmez, çalışan üretebilen herkes yeni bir ürün tasarlayabilir.

10. Aydınlatma araçlarındaki gelişmeyi led lambalar , halojen , floresan ve ampul olarak sıralayabiliriz.

D

Y

Meşale.
Kandil.
Mum.
Gaz lambaları
Ampul.
Floresan.
Led.
Halojen.

11. Tekerlek sadece ulaşım araçlarında kullanılır.

D

Y

Tekerleğin arabalar dışında kullanıldığı bir diğer alan değirmenler olmuştur.

12. Yazının icadı ile iletişimde önemli gelişmeler olmuş , insanlar önceleri yazıları kil tabletlere yazmışlardır.

D

Y

13. Thomas Alva Edison telefonun mucididir.

D

Y

Thomas Alva Edison ampulün mucididir. Telefonu Graham Bell icat etmiştir.

14. Mikser , blender gibi eşyalar , ev aletleri alanında kullandığımız teknolojik ürünler arasında yer alır.

D

Y

15. Geçmişte icat edilen ürünler gelişim göstermeden günümüze kadar ulaşmıştır.

D

Y

16. Teknolojik aletlerin tümü bağımlılık yaparak sosyal ilişkileri zayıflatır

D

Y

Teknolojik aletlerin tümü bağımlılık yapmaz, sosyal ilişkilerin zayıflamasına sebep olmaz.

17. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye icat denir.

D

Y

Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye mucit denir.

18. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirmeye icat denir.

D

Y

19. TUBİTAK, yurdumuzda teknolojik alanda yeni buluşlar için çalışan kuruluştur.

D

Y

20. Bir icadın kim tarafından yapıldığını gösteren belgeye patent denir.

D

Y

Patent buluşun ya da kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.