Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

4. ÜNİTE TEST SORULARI

1. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile icat edilen araçlara (işlerimizi daha kolay,daha kısa zamanda,daha az yorularak ve daha kaliteli olarak işimizi yapmamızı sağlayan) ne ad verilir?

A

Tasarım

B

İhtiyaçlarımız

C

Kullandığımız aletler

D

Teknolojik ürünler

2. Hangisi teknolojik ürünlerin yararlarından değildir?

A

İşlerimizi daha kolay yapmamızı sağlar.

B

İşlerimizin yapılmasında zamandan tasarruf etmemizi sağlar.

C

Yararından çok zararı vardır.

D

Daha az yorularak ,daha fazla iş yapmamızı sağlar.

3. Teknolojik ürünler insan hayatını kolaylaştırdığı gibi insanlara ve çevreye de zarar verebilir. Hangisi teknolojik ürünlerin verebileceği zararlardan değildir ?

A

Hava kirliliği

B

Ulaşım hızlılığı

C

Gürültü kirliliği

D

Doğal dengenin bozulması

4. Hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir ?

A

Televizyon

B

Çamaşır makinesi

C

Ütü

D

Uçak

5. Hangisi sağlık alanında kullandığımız teknolojik aletlerdendir?

A

Projeksiyon

B

Tarım aletleri

C

Enjektör

D

Telgraf

6. Buluş yapma sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A

Fikir üretmek

B

İhtiyacı belirlemek

C

Tasarım yapmak

D

Malzemelerin temini

7. Aşağıdakilerden hangisi doğada daha hızlı yok olur ?

A

Meyve kabuğu

B

Cam

C

Plastik

D

Naylon

8. Plastik eşyaların, ayrı kaplarda toplanıp, fabrikalarda işlenerek yeniden kullanıma sunulmasına ne denir?

A

Yardımlaşma

B

İletişim

C

Teknoloji

D

Geri Dönüşüm

9. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yaygınlaşması ve dikkatsiz kullanılmasının çevreye verdiği zararlardan biri değildir ?

A

Yeşil alanların çoğalması

B

Kimyasal atıklar

C

Bazı canlı türlerinin yok olması

D

Küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğinin yaşanması

10. Teknoloji firmaları ürettikleri ürünlerin tüketiciler tarafından yanlış kullanımını önlemek amacıyla tüketiciyi bilgilendirir. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilendirmeye örnektir.

A

Garanti belgesi

B

Kullanım kılavuzu

C

Fatura bilgileri

D

Patent başvurusu

11. Aşağıda verilen teknolojik ürün mucit eşleştirmelerindem hangisi yanlıştır ?

A

Thomas Alva Edison → Ampul

B

Alexander Graham Bell → Telefon

C

Guglielmo Marconi → Televizyon

D

Orville ve Wilbur Wright → Uçak

Televizyon - John Logie Baird: John Logie Baird, bilinen ilk televizyonun icadının temelini atan kişidir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır.

12. Geri dönüşümle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A

Enerji tasarrufu sağlar.

B

Çevre kirliliğinin azalmasını sağlar.

C

Doğaya verilen zararın azalmasını sağlar.

D

Ham madde ihtiyacının artmasına sebep olur.

13. Teknolojik ürünlerin icat edilmesinin öncelikli nedeni hangisidir ?

A

Mucitlerin ünlü olma isteği

B

Toplumun bilim insanlarından beklentisi

C

İnsanların ihtiyaçlarını karşılama isteği

D

İnsanların merak duygusu

14. Teknolojik ürünler bazen yaşamımızın pek çok alanında kullanılabilir.

Buna göre aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi hem eğitim hem sağlık hem de iletişimde kullanılabilir ?

A

Televizyon

B

Bilgisayar

C

Ultrason

D

Akıllı tahta

15. Aşağıdaki aydınlatma araçlarının icadı kronolojik sıraya göre yazılırsa hangisi en sonda yer alır ?

A

Floresan

B

Gaz lambası

C

Halojen lamba

D

Led Ampuller

16.
* Doğayı ve canlıları gözlemler.
* Zamanı verimli kullanır.
* Her şeyi sorgular.
* Her şeyden şüphelenir.
* Sorunlara çözüm arar.

Yukarıdakilerden kaç tanesi bilim insanında olması gereken özelliklerdendir ?

A

5

B

4

C

3

D

2

17.
I. Tansiyon aleti
II. Projeksiyon cihazı
III. Robot kollar

Yukarıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A

I. Sağlık
II. Eğitim
III. Sanayi - üretim

B

I. Eğitim
II. Üretim
III. Sağlık

C

I. Tarım
II. Üretim
III. Sağlık

D

I. Sanayi
II. Üretim
III. Eğitim

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Tekerlek bulunduğu zamana göre önemini kaybetmiş bir icattır.

B

Elektrikten önce ütüler, içlerine konulan kömürle çalışıyordu.

C

İlk çamaşır makineleri kol gücüyle çalıştırılırdı.

D

Uçan araçlarla ilgili çalışma kuşlardan iham alınarak gerçekleştirilmiştir.

19. “Standartlara uygun üretilmiş mallarda ………… damgası bulunur.” cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamladığımızda doğru bir bilgi vermiş oluruz?

A

TBMM

B

TRT

C

TSE

D

TSK