Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

5. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Etkinlik: İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi uygun kutucuklara taşıyalım.

ayakkabı 2. ayakkabı ekmek pasta yemek makyaj malzemeleri elektrik faturası barbie mont akıllı saat

2. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

fayda ihtiyaç istek tehlikeye Sosyal ve kültürel

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan şeylere denir.

Nefes almak, beslenmek, giyinmek, barınmak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamazsak hayatımız girer.

ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan insanlar başkalarıyla iletişim kurma, toplum tarafından kabul edilme ve öz güven konularında eksiklik hissederler.

Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlara denir.

Bir mal veya hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine denir.

3. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

ham madde ekonomik faaliyetler İstanbul Antalya Zonguldak

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları işlere denir.

Ülkemizde hem turizm hemde tarım alanında en çok gelişen şehrimiz 'dır/dur.

Kömür madenciliğinin en çok geliştiği ilimiz:'dır/dur.

Ülemizde tüm sektörlerde en çok gelişim gösteren ilimiz: 'dır/dur.

Bazı ekonomik faaliyetlerde yeni bir ürün elde edebilmek için kullanılan asıl maddeye denir.

4. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Ağaç Buğday Kum Petrol Zeytin

Ham madde:; Ürün:Kâğıt, kereste, odun, ev eşyaları

Ham madde:; Ürün:Çimento, cam, beton

Ham madde:; Ürün:Plastik, benzin, kauçuk, mazot

Ham madde:; Ürün:Yağ ve sabun

Ham madde:; Ürün:Ekmek, börek, pasta

5. Etkinlik: Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

tüketim sınırlı bilinçli tüketici gelir gider

Üretilen ürünlerin kullanılıp harcanmasına denir.

Doğadaki kaynakları tasarruflu kullanarak, kendine yeteni kadarını harcayan kişiye denir.

Bir kişinin çalışarak kazandığı ya da bir hizmet karşılığı olarak elde ettiği para miktarına denir.

İhtiyaç ve isteklerimiz için harcadığımız para miktarına denir.

İnsanların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak satın alma aracı olan para 'dır.