Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

6. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

çocuk Birleşmiş Milletler çalıştırılamaz yaşama eğitim

Dünyadaki bütün devletlerin, insan hakları, çevre, ekonomi, savaş gibi konularda ortak iş birliği yapmak ve sorunlara çözüm bulmak için oluşturduğu bir örgüttür.

Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar olarak kabul edilir.

Madde 6: Her çocuğun hakkı vardır. Devletler çocuğun hayatta kalması için her türlü imkânlarını kullanmak zorundadır.

Madde 28: Çocukların hakkı engellenemez. Devlet çocukların en üst seviyeye kadar eğitim almaları sağlamalıdır.

Madde 32: Çocuklar para karşılığı olsun ya da olmasın herhangi bir işte ekonomik kazanç için .

2. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

sınırsız öz güvenini haksızlığa ailemize karşı kendimize karşı

Haklarını bilmeyenler sürekli uğrarlar.

Özgürlükler değildir.

Sorumluluk duygusu çocukların artırır.

Kişisel bakımımızı yapmak sorumluluklarımızdandır.

Aile bireylerine karşı saygılı davranmaksorumluluklarımızdandır.

3. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

topluma karşı çevreye karşı Sosyal faaliyetler okula karşı devlete karşı

Ödevlerimizi zamanında yapmak, çantamızı önceden ders programına göre hazırlamak, okul ve sınıf kurallarına uymak sorumluluklarımızdandır.

Sokakta veya caddede başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak, apartmanda oturuyorsak balkon ve pencerelreden aşağı halı, kilim, örtü vb şeyler silkelememek, çöp atmamaksorumluluklarımızdandır.

Vergilerimizi vaktinde ödemek, askere gitmek, seçimlerde oy kullanmak, kanunlara uymak sorumluluklarımızdandır.

Çevremizi temiz tutmak, hayvanlara ve diğer canlılara zarar vermemek, geri dönüştürelebilir kaynaklar kullanmak

iletişim kurma, kendini ifade etme, zorluklarla baş edebilme, sorunlara çözümler üretebilme, gibi beceriler kazandırır.

4. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

millete Milli Egemenlik "demokrasi" padişaha 15 Temmuz

, bir ülkeyi yönetme, kural koyma hakkıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetme hakkı (egemenlik) aittir.

Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı aitti. Milletin seçme ve seçilme hakkı yoktu.

Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanır.

Şu anda ülkemiz ile yönetilir.