Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

6. ÜNİTE TEST SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ?

A

18 yaşına kadar her insan çocuktur.

B

Çocuklar çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır.

C

Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye ihtiyacı vardır.

D

Dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin bütün çocuklar aynı haklara sahiptir

2.
I - Aile bireylerimize karşı saygılı ve duyarlı olmak
II - Arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek
III - Aile bireylerimizle yardımlaşmak
IV - Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutmak

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri, ailedeki sorumluluklarımızdandır ?

A

I ve IV

B

I ve III

C

II ve IV

D

II ve III

3. Çocuk Hakları Sözleşmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir ?

A

23 Nisan 1923

B

20 Kasım 1989

C

29 Ekim 1923

D

19 Mayıs 1919

4. " Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere ............... denir."
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A

sorumluluk

B

hak

C

egemenlik

D

saygı

5. TBMM’nin açılışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir ?

A

Sorumluluk

B

Milli Egemenlik ve bağımsızlık

C

Hak

D

Özgürlük

6. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez ?

A

Tiyatro etkinlikleri yapmak

B

Ödev yapmak

C

Spor karşılaşmaları düzenlemek

D

Satranç turnuvası düzenlemek

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüp çalış malarının yararlarından biri değildir ?

A

İlgi ve yeteneklerimizi geliştirir.

B

Farklılıklara saygı duymayı öğretir.

C

Başkalarının ihtiyaçlarını görmezlikten gelmeyi öğreniriz.

D

İş birliğinin önemini kavrarız.

8. Egemenlik kelimesinin aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır ?

A

Yurt

B

Ulusal

C

Hakimiyet

D

Millet

9. Millet egemenliğine dayanan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

A

Padişahlık

B

Krallık

C

Prenslik

D

Cumhuriyet

10. Milli Egemenlik aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır?

A

TBMM’nin açılması

B

Atatürk’ün Samsun’a çıkması

C

Milli Mücadelenin Başlaması

D

Cumhuriyetin İlanı

11. Kitap okumayı çok seven bir öğrenci, aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır ?

A

Bilim - Fen ve Teknoloji Kulübü

B

Tiyatro Kulübü

C

Satranç Kulübü

D

Kütüphanecilik Kulübü

12. Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevidir?

A

Bilim - Fen ve Teknoloji Kulübü

B

Satranç Kulübü

C

Sivil Savunma Kulübü

D

Yeşilay Kulübü

13. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin öğrenciye sağladığı faydalardan değildir ?

A

dayanışma

B

iş birliği

C

hoşgörüsüzlük

D

bilgi ve becer geliştirme

14. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarından biri olması beklenemez?

A

Odasını temizlemek

B

Odamızı boyamak

C

Oyuncaklarını toplamak

D

Çamaşırlarını katlamak

15. Görsel çalışmalar hazırlamayı seven bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir ?

A

Müzik Kulübü

B

Tiyatro Kulübü

C

Resim Kulübü

D

Satranç Kulübü

16. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında halk darbecilere karşı sokağa çıkarak hangisini korumak istemiştir?

A

Uluslararası ilişkileri

B

Kişisel çıkarlarını

C

Milli Egemenliği

D

Dünya barışını

17. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk hakları Sözleşmesi’ne göre çocukların sahip olduğu haklardan biri değildir?

A

Bilgi Edinme Hakkı

B

Özel Hayatın Korunması Hakkı

C

Şiddetten Korunma Hakkı

D

Seçme ve Seçilme Hakkı

18. Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 28: Çocukların eğitim hakkı engellenemez. Devlet çocukların en üst seviyeye kadar eğitim almaları sağlamalıdır.
Bu madde ile aşağıdaki haklardan hangisinden söz edilmektedir?

A

Eğitim hakkı

B

Yaşama hakkı

C

Şiddetten Korunma Hakkı

D

Eşitlik Hakkı

19. Ülkemizde yaşayan insanlar egemenlik hakkını hangi yolla kullanırlar?

A

Seçme ve seçilme hakkı

B

İsim ve vatandaşlık hakkı

C

Eğitim görme hakkı

D

Yaşama hakkı

20. Haklarını bilen, haklarını kullanan, hakları ihlal edildiğinde gerekli çabayı gösteren bir çocuk için hangisi söylenemez?

A

Kararlıdır.

B

Yardımseverdir.

C

Kolay kolay kandırılamaz.

D

Öz güveni yüksektir.