Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

7. Ünite Sürükle Bırak Etkinlikleri

1. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Avrupa yedi Asya İhracat sekiz

Dünyamızda büyük kara parçası vardır.

Türkiye hem kıtasında, hemde kıtasında toprakları olan bir ülkedir.

Ülkemizin komşusu vardır.

Dış ülkelere mal, ürün, hizmet satmak demektir.

2. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Bulgaristan İran Yunanistan Gürcistan Suriye

; Önceleri Osmanlı Devleti'nin egemenliği antındaydı. Ülkenin çeşitli yerlerindeki Osmanlı Dönemi’nden kalma hamamlar, çeşmeler, köprüler, camiler ve benzeri eserler Türk kültürünün izlerini taşımaktadır. Aramızdaki en önemli geçiş noktaları Edirne ilimizdeki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarıdır.

; Batıdaki komşularımızdan bir diğeridir. Başkenti Atina olan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyondur.

Avrupa ülkeleri ile arasındaki transit kara yolu ticareti Türkiye üzerinden yapılmaktadır. Aynı şekilde doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak boru hatları da ülkemizden geçmektedir. Doğu komşumuz olan bu ülke; 'dır.

Güney komşumuz olan en uzun kara sınırımızın olduğu ülkedir.

Türkiye’nin doğu komşularından biri de ’dır. Başkenti Tiflis olan ülkenin nüfusu yaklaşık 4 milyondur.

3. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Nevruz Azerbaycan Kırgızistan Türkçe Kazakistan

Türk Cumhuriyetleri ile ortak kültüre, dile, yaşam tarzına, bayramlara sahibiz. Baharın gelişini kutlamak için Bayramını ve Hıdrellezi kutlarız.

Türk Cumhuriyetlerinde dilinin lehçeleri konuşulur.

2005 yılında faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Hazar petrollerini batı pazarlarına ulaştıran önemli bir enerji koridorudur. Türkiye ile birlikte bu hatta sahip türk cumhuriyeti 'dır/dur.

Nüfusu 6 milyon olan ’ın başkenti Bişkek’tir.

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri arasında en geniş yüz ölçümüne sahip ülke olan dır.

4. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

gece gü­ne­şi Finlandiya Japonya Ürdün Macaristan

; Başkenti Helsinkidir. İskandinavya Yarımadası’nda yer alan 5,5 milyon nüfuslu bir Avrupa ülkesidir.

, As­ya kı­ta­sı­nın do­ğusun­da yer alan bir ada­lar ül­ke­sidir. Baş­ken­ti Tok­yo'dur.

Avrupa'da bulunan ’ın başkenti Budapeşte’dir.

halkı çok kibar, misafirperver ve sıcakkanlı olması ile tanınır. Düğünlerinde bizdeki gibi kına törenleri yapılır. Gelin kına törenine yöresel kıyafet ile katılır.

Fin­lan­di­ya’nın en dik­kat çe­ki­ci coğ­ra­fi özel­lik­le­rin­den bi­ri yaz mev­si­min­de gö­rülen dir.

5. Boşlukları uygun olan kelimeler ile sürükleyerek doldurunuz.

Türk Cumhuriyetlerinde oruç Çin Japonya siyah

İslam ülkelerinde yılda bir ay tutulur.

'da “ikebana” denilen çiçek düzenleme sanatı ve “origami” denilen kâğıt katlama sanatı yaygındır.

Nevruz ve Hıdrellez bahar bayramı olarak kutlanır.

'de Pekin ördeği ve pirinç pilavı meşhurdur.

Afrika ülkelerinde insanlar tenlidir.