Notunuz: 0 /100

SOSYAL BİLGİLER

7. ÜNİTE TEST SORULARI

1. Hangi şıkta verilenlerin tamamı kıta ismidir?

A

Asya, Avustralya, Avusturya, Almanya

B

Asya, Amerika, Avustralya, Antarktika

C

Avusturya, Almanya, Arnavutluk, Avrupa

D

Antarktika, Afrika, Avusturya, Almanya

2. Bir ülkeyi tanıyabilmek için hangisini bilmemize gerek yoktur?

A

Başkentini ve önemli şehirlerini

B

Nüfusunu ve yüzölçümünü

C

İklim tiplerini ve geçim kaynaklarını

D

İnsan isimlerini ve nüfusunu

3. Hangisi ülkemizin kuzeybatısında bulunan komşusularından biridir?

A

Yunanistan

B

İran

C

Irak

D

Afganistan

4. Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan komşu ülke hangisidir?

A

Yunanintan

B

Nahçivan

C

Irak

D

Suriye

5. Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan ve Azerbaycanla aramızda bir koridor görevi gören komşu ülke hangisidir?

A

Nahcivan

B

Suriye

C

Ermenistan

D

İran

6. Tüm Türk Cumhuriyetlerinin kültürel, ekonomik, siyasi eğitim gibi bir çok alanda yardımlaşmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?

A

TİKA

B

YTB

C

KKTC

D

OECD

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinde ortak değildir.

A

Nevruz ve Hıdrellez Bayramı

B

Kurban ve Ramazan Bayramı

C

Türkçe dili

D

Türk alfabesi

8. "2005 yılında faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Hazar petrollerini batı pazarlarına ulaştıran önemli bir enerji koridorudur."
Yukarıda belirtilen boru hattı hangi iki Türk cumhuriyeti arasında kurulmuştur?

A

Türkiye - Azerbaycan

B

Türkiye - Kazakistan

C

Azerbaycan - Kırgızistan

D

Kazkistan - Özbekistan

9. Ülkemizde “Yavru Vatan” olarak adlandırılan Türk cumhuriyeti 15 Kasım 1983’te kurulmuştur. Başkenti Lefkoşa'dır. 200 binin üzerinde Türk yaşamaktadır.

A

Nahcıvan

B

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

C

Gürcistan

D

Azerbaycan

10. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri arasında en geniş yüz ölçümüne sahip olan ülkedir.

A

Türkiye

B

Azerbaycan

C

Kazakistan

D

Özbekistan

11. Türk cumhuriyetleri arasında her yönden en gelişmiş ülke hangisidir?

A

Azerbaycan

B

Kazakistan

C

Kırgızistan

D

Türkiye

12. Kırgızistan’ın başkenti hangisidir?

A

Tahran

B

Erivan

C

Lefkoşa

D

Bişkek

13. "Bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. Başkenti Taşkent'tir."
Yukarıdaki paragrafa hangi Türk cumhuriyetinden bahsedilmektedir?

A

Kırgızistan

B

Özbekistan

C

Kazakistan

D

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

14. Gölleri, adaları, ormanları, batmayan yaz güneşi ile ünlü olan kuzey Avrupa ülkesi hangisidir?

A

Finlandiya

B

Litvanya

C

Polonya

D

Estonya

15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türkler diğerlerine göre daha az sayıda bulunmaktadır?

A

Kazakistan

B

Azebaycan

C

Türkmenistan

D

Ermenistan

16. Çin’in Tibet bölgesinde insanlar dil çıkararak selamlaşırken, ülkemizde dil çıkarmak kaba bir davranış olarak görülür. Bu durumu en iyi açıklayan hangisidir?

A

Gelenek ve görenekler fazla değişmez.

B

Komşu ülkelerin kültürleri birbirine yakın olabilir.

C

Kültürel farklılılar zenginliktir.

D

Ülkeler dil çıkararak selamlaşmalıdır.

17. Aşağıdaki önemli gün ve bayramlardan hangisi dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda kutlanmaktadır?

A

Anneler Günü

B

Noel Bayramı

C

Hıdrellez

D

Cumhuriyet Bayramı

18. Dünyada Türkiye ile özdeşleşmiş olan yemek hangisidir?

A

Pilav

B

Suşi

C

Makarna

D

Kebap

19. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait değildir?

A

Ülkemizde kahvaltıda her zaman çay içilmesi

B

Komşunun tabağı boş gönderilmemesi

C

Gelen misafire kolonya ikram edilmesi

D

Eve ayakkabı ile girilmesi

20. Dünyada boğa güreşleri ile ünlü olan ülke hangisidir?

A

Türkiye

B

İspanya

C

Kazakistan

D

Azerbaycan