Trafik Güvenliği

Notunuz: 0 /100

1. Ünite Testi

1.
I. Karşıya geçmek için kaldırımda ve yola iki adım mesafede beklenmelidir.
II. Ani olarak yola inilmemelidir.
III. Karşıya geçişlerde güvenli geçiş yerleri tercih edilmelidir.

Bu ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II, III

2. Aşağıdakilerden hangisi yük taşımak için kullanılmaz?

A

Kamyon

B

Otomobil

C

Traktör

D

Kamyonet

3. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış kara yolu bölümüne ne ad verilir?

A

Alt geçit

B

Banket

C

Okul geçidi

D

Yaya geçidi

4. Gidilecek yol belirlenirken hangi özelliğine dikkat edilmelidir?

A

Yolun kısa olmasına

B

Trafiğin yoğun olmasına

C

Yayalar için güvenli geçiş yerlerinin olmasına

D

Trafiğin az olmasına

5. Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?

A

Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak

B

Karşıya taşıtların arasından geçmek

C

Yaya kaldırımlarında oyun oynamak

D

Taşıt yolunda top oynamak

6. Yaya kaldırımı, okul ve yaya geçidi ile alt ve üst geçitlerde yayalar nereden yürümelidir?

A

Ortadan yürümelidir

B

Gidiş yönüne göre sağ taraftan yürümelidir.

C

Gidiş yönüne göre sol taraftan yürümelidir.

D

Toplu taşıma kullanmalıdır.

7. Bankette grup hâlinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır?

A

Sağ banketten yürümelidir

B

Kol kola girerek yürümelidir

C

Tek sıra hâlinde yürümelidir.

D

Ortadan yürümelidir.

8. En hızlı ulaşım türü hangisidir?

A

Demir yolu ulaşımı

B

Kara yolu ulaşımı

C

Hava yolu ulaşımı

D

Deniz yolu ulaşımı

9. Bisiklet, kaykay, scooter, paten ve kızak gibi oyun araçları nerelerde kullanılmalıdır?

A

Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde

B

Mahallede bulunan sokaklarda

C

Caddelerde

D

Trafiğe kapalı oyun alanlarında

10.
I. Polis
II. İtfaiye
III. Ambulans
Yukarıdaki araçların geçiş üstünlüğü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A

I, II, III

B

III, II, I

C

I, III, II

D

II, III, I