Trafik Güvenliği

Notunuz: 0 /100

2. Ünite Testi

1. İlk yardım çantası bulundurulması zorunlu olmayan araç hangisidir?

A

Bisiklet

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Tır

2. Açık yara üzerine koyulabilen ilk yardım malzemesi hangi seçenekte verilmiştir?

A

Plaster

B

Gazlı bez

C

Büyük sargı bezi

D

Yara bandı

3. İlk yardım ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

İlaç kullanılır.

B

Tıbbi olmayan geçici uygulamalardır.

C

Olay yerinde mevcut imkânlar ile yapılır.

D

Eğitimini almamış kişilerce yapılırsa ölüm ve sakat kalmaya sebebiyet verebilir.

4. Aşağıdaki malzemelerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz?

A

Çengelli iğne

B

Küçük makas

C

Tırnak makası

D

Yara bandı

5.
I. Kendini tanıtma
II. Kazanın olduğu yeri kısa ve öz anlatma
III. Yaralı sayısını bildirme

112 Acil Çağrı Merkezi arandığında yukarıdaki bilgilerden hangileri verilmelidir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

Yalnız III

D

I, II ve III

6.
I. Kaza anında yaralıya derhal müdahale edilmelidir.
II. İlk yardım bilgisi olmayan kişiler, ilk yardım uygulaması yapmamalıdır.
III. Yanlış müdahaleler, sakatlık ve ölümlere neden olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A

I, II

B

II ve III

C

I, II ve III

D

I, III

7. İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Muayene etmek

B

Hayat kurtarmak

C

Ameliyat etmek

D

Tedavi etmek

8. Gerekli durumlarda aramamız gereken Acil Yardım Merkezi numarası hangisidir?

A

110

B

156

C

155

D

112

9. “Önemli sağlık sorunları teşkil etmeyen yaralanmalara hafif yaralanma denir.” Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanma değildir?

A

Ayağımızın burkulması

B

Elimizin çizilmesi

C

Karnımıza bir cismin batması

D

Burnumuzun kanaması

10.Hafif yaralanmalarda yara çevresi hangi maddeyle temizlenmez?

A

Antiseptik solüsyon

B

Su

C

Sabunlu su

D

Kolonya